Eesmärk ja põhikirjad

 

→ Lae alla EHL põhikiri (28.06.2021) (PDF)

EHL eesmärgid:

  • edendada oma liikmeliitude vahelist koostööd ning saavutada sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimine ja kindlustamine;
  • teostada haridustöötajate ametiühingulisi õigusi: eelkõige õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi töötasu-, sotsiaal-, töötingimustes;
  • kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja huve kohtus, riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes;
  • edendada ja aktiviseerida haridustöötajate ühistegevust ning solidaarsustunnet;
  • ühistegevuses teiste riikide ametiühingutega kaitsta kõigi inimeste õigust tööle, haridusele ning sotsiaalsele turvalisusele.

Lae alla EHL arengukava 2021-2025 (PDF)

Lae alla EHL arengukava 2017-2020 (PDF)

Lae alla EHL arengu- ja tegevussuunad 2013-2016 (PDF)

Liikmesliitude põhikirjad

Harjumaa HL

Harjumaa HL Põhikiri

Hiiumaa HL

Hiiumaa HL Põhikiri

Ida-Virumaa HL

Ida-Virumaa HL Põhikiri

HAÜ Jõgeva Maakonna Liit

HAÜ Jõgeva Maakonna Liidu Põhikiri

Järvamaa HL

Järvamaa HL Põhikiri

Kohtla-Järve HL

Kohtla-Järve HL Põhikiri

Läänemaa HAÜL

Läänemaa HAÜL Põhikiri

Lääne-Virumaa HL

Lääne-Virumaa HL Põhikiri

Põlvamaa HAÜL

Põlvamaa HAÜL Põhikiri

Pärnumaa HAÜL

Pärnumaa HAÜL Põhikiri

Raplamaa HL

Raplamaa HL Põhikiri

Saaremaa HL

Saaremaa HL Põhikiri

Tallinna HL

Tallinna HL Põhikiri

Tartu Maakonna HAÜ

Tartu Maakonna HAÜ Põhikiri

Viljandimaa HL

Viljandimaa HL Põhikiri

Võrumaa HL

Võrumaa HL Põhikiri