Juhatus organiseerib EHL tegevust volikogude vahelisel perioodil. Juhatusse kuulub minimaalselt viis ja maksimaalselt seitse liiget. Juhatus valitakse neljaks aastaks.

EHL juhatuse liikmed 2016-2021.a.

Nimi
Liikmesliit

Reemo Voltri

Juhatuse esimees, Tartu Maakonna HAÜ

Aleksandr Tiidemann

Esimehe asetäitja, Tallinna HL

Kersti Kaldmäe

Harjumaa HL

Karin Klemmer

Talllinna HL

Reet Lepp

Harjumaa HL

Ulvi Noor

Tallinna HL

Signe Stern

Saaremaa HL