Juhatus organiseerib EHL tegevust volikogude vahelisel perioodil. Juhatusse kuulub 5-7, maksimaalselt kaheksa (EHL Noortekogu olemasolul) liiget. Juhatus valitakse neljaks aastaks.

 

EHL juhatuse liikmed 2021-2025.a.

Nimi

Liikmesliit

Reemo Voltri Juhatuse esimees, Tartu Maakonna HAÜ (gümnaasium)
Karin Klemmer Esimehe asetäitja, Tallinna HL (gümnaasium)
Reet Lepp Harjumaa HL (alusharidus)
Ulvi Noor Tallinna HL (kutseharidus)
Tiiu Laan Tartu MHAÜ (põhikool)
Helle Reiljan Võrumaa HL (erikool)
Külli Nõmmiste Ida-Virumaa HL (põhikool)