Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE)

ETUCE (in. k. European Trade Union Committee for Education) on haridustöötajate sotsiaalpartner Euroopa tasandil ja haridustöötajate huvide eest seisja Euroopa Komisjonis. Tegu on ülemaailmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni EI regionaalse struktuuriga Euroopas. Eesti Haridustöötajate Liit on Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE ja seeläbi ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) liige.

ETUCE on Euroopa suurim õpetajate ametiühingute katuseorganisatsioon. See koondab enda alla 132 üleriiklikku õpetajate ametiühingut 51 riigist Euroopas ja esindab enam kui 11 miljonit õpetajat kõikidel hariduse tasanditel (eel-, alg-, kesk- ja kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus). EI-s / EFTA-s hõlmab ETUCE 110 organisatsiooni ja esindab enam kui 4,2 miljonit õpetajat.

ETUCE on seoses EL-i institutsioonidega õpetajate ametiühinguid esindav hääl. Selle peamine eesmärk on toetada õpetajate püüdlusi sobivateks töötingimusteks (nt töökoht, -aeg, -koormus, sotsiaalne kaitse, sooline võrdõiguslikkus), esindada õpetajate huve vastavates EL-i institutsioonides, et edendada kõrge kvaliteediga haridust kõigile Euroopas ja teavitada riiklikke õpetajate ametiühinguid ja vastavaid partnereid EL-i hariduse ja tööhõive poliitika arengutest.

ETUCE eesmärgiks on:

  • edendada ja rakendada EI eesmärke Euroopa regioonis.
  • Nõustada EI juhatust Euroopa regioonis ettevõetava poliitika ja tegevuse osas, kaasa arvatud teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (nagu OECD või UNESCO) pärinevatele ettepanekutele ja üldsuunadele vastuste vormistamine.
  • Arendada ja säilitada häid suhteid teiste sarnaste eesmärkide ja sihtidega organisatsioonidega (sh ETUC ja PERC/ITUC) Euroopas.
  • Määratleda ja edendada poliitikat nii Euroopa Nõukoguga kui ka igasuguste teiste Euroopa valitsustevaheliste organitega, mis tegelevad haridusalaste ametiühingute küsimustega.
  • Edendada kogu Euroopa regiooni piires tugevate, sõltumatute ja demokraatlike haridusalaste ametiühingute arengut.
  • Määratleda ja edendada Euroopa Liitu (EL) ja EFTA-t puudutavat poliitikat.
  • Esindada liikmesorganisatsioone EL nõuandvates struktuurides ja EL kohtumistel.
  • Vastata EL-i ettepanekutele, poliitsuundadele ja otsustele, mis mõjutavad haridusalaseid ametiühinguid Euroopas.
  • Koostada ja ellu viia projekte ja programme, mille eesmärks on edendada Euroopa regiooni, eriti EL/EFTA riikide haridusalaste ameitühingute huve.
  • Olla haridustöötajate sotsiaalpartner EL-i sotsiaaldialoogi (in.k Social Dialogue) protsessis.
  • Olla majandusharu organisatsioonide liit, mis esindab haridusalaseid ametiühinguid ETUC-i struktuurides.

Tegevustest ETUCE tasandil:

  • 2014-2015 psühhosotsiaalsete riskide projekt „Sotsiaalpartnerid edendamas haridussektoris häid töökohti tervislikumaks tööeluks“.
   • 2 koolitusseminari (osalesime Londonis)
   • Lühike uuring liikmesorganisatsioonide seas
   • 4 juhtumiuuringut (Rumeenia, Soome, Belgia, Saksamaa).
   • FilmPsühhosotsiaalsete riskide ennetamine tööl“.
  • 2015-2017 haridusse investeerimise projekt „Investeerimine haridusse: õpetaja ametiühingute kaasamise tugevdamine Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonnas“.
   • 4 koolitusseminari (osalesime Vilniuses)
   • Uuring „Haridus ja koolitus Euroopa poolaastas: avalikud investeeringud, avaliku sektori poliitika, sotsiaaldialoog ja erastamismeetodid kogu Euroopas“.
   • Juhend hariduse ametiühingutele Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonna tõhusaks kaasamiseks.
  • 2017-2018 sotsiaaldialoogi edendamise projekt „Hariduse ametiühingud õpetajaameti eest. Hariduse ametiühingute suutlikkuse suurendamine, et esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi sotsiaaldialoogis“.
   • 3 koolitusseminari (osalesime Varssavis)
   • Uuring
   • Juhised ametiühingutele, kuidas tõhusalt esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi ametiühingute suutlikkuse ja sotsiaaldialoogi struktuuride raames.
  • 2018-2020 projekt „SINU KORD! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“ (projekti taotlus võeti vastu ja kinnitati EK jt osapoolte poolt 2018.a. oktoobri alguses).
  • ETUCE ja Bulgaaria aü SEB konverents „Noorte õpetajate toetamine kvaliteetse hariduse vahendina“ – ühine konverentsi kokkuvõte „Efektiivne esimese aasta õpetajate kaasamine, värbamine ja väljaõpe“.