Koolitused

Üheks EHL eesmärkide saavutamise vahendiks on usaldusisikute järjepidev koolitamine. EHL-il on ligi 500 usaldusisikut üle Eesti, keda oodatakse osalema iga-aastasel riiklikul koolitusel.

Koolituste eesmärgiks on hoida usaldusisikuid kursis ajakohase seadusandlusega ning jagada teadmisi, kuidas olla hea sotsiaalpartner. Tööõigus ja kollektiivlepingute sõlmimine on koolituste läbivateks märksõnadeks.

Alates 2016.a.-st toimuvad ka koolitused uutele usaldusisikutele. Uute usaldusisikute koolitusel lähtutakse liikmesliitudest saadud eelinfost – koolituse sisuks on päevakohased küsimused ja mured. Sealjuures tutvustatakse ka ajakohast seadusandlust, ametiühingu töö põhimõtteid ning teadmisi, kuidas olla vääriliseks partneriks kooli juhtkonnale ja koolipidajale.

Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) ja seeläbi ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education Internationali (EI) liikmena koolitatakse EHL esindajaid ka Euroopa tasandil.

Vaata lähemalt:

Värske õpeataja motivatsioonilaager

Uute usaldusisikute koolitus

Aastakonverents (usaldusisikute koolitus)

Usaldusisikute e-infotund