Haridusasutuse aü osakond

EHL on katuseorganisatsioon, mis koosneb juriidilistest isikutest ehk 17 liikmesorganisatsioonist (maakonna- ja linnaliitudest), mis on omakorda moodustunud vastavas maakonnas või linnas koondunud asutuste ametiühingutest (osakondadest).

EHL liikmesliidud on iseseisvad, sõltumatud ning põhikirjalised aü organisatsioonid, mis on otsustanud ühiste väärtuste ning eesmärkide nimel koonduda.

Füüsiline isik ehk haridustöötaja ise ei saa kuuluda otse EHL-i. EHL-i saab kuuluda kuuludes oma kohalikku piirkondlikku ametiühingu organisatsiooni. Haridusasutuse seiskohalt on parim, kui ametiühingusse kuulub võimalikult palju kolleege ja on moodustatud oma ametühingu osakond (aga see ei ole eelduseks ametiühingusse kuulumisel!). Juhised osakonna loomiseks leiad lehe allosast.

Uuri, kas Sinu asutuses on juba toimiv ametiühingu osakond.

· Kui JAH:

o täida liikmeks astumise avaldus;

o informeeri oma asutuse aü usaldusisikut;

o esita avaldus raamatupidajale liikmemaksu kinnipidamiseks ja oledki meie liige!

o Kanna hoolt liikmeskonna ridade kasvu eest.

· Kui EI, leia mõttekaaslasi ja ole ise ametiühingu osakonna loojaks:

o vii läbi aü asutamiskoosolek;

o teata tööandjat loodud ametiühingust – selle usaldusisik, juhatuse liikmed ning volituste kehtivusaeg;

o kanna hoolt liikmeskonna ridade kasvu eest.

Lisainfo saamiseks pöördu asukohajärgse liikmesliidu esimehe poole! Tema tutvustab Sulle liidu põhikirja, mis saab olema ka Sinu asutuse ametiühingu osakonna tegevuse aluseks, annab nõu ja abistab asutamiskoosoleku korraldamisel ning läbiviimisel.

Vajalike teadete ja avalduste näidised:

  1. Asutuse aü asutamiskoosoleku teade
  2. Üldkoosoleku valimissedel (PDF)
  3. aü asutamiskoosoleku protokoll (PDF)
  4. Teade aü loomisest direktorile (PDF)
  5. Teade aü loomisest kohalikule liikmesliidule (PDF)
  6. Avaldus raamatupidajale (docx)
  7. aü liikmeks asutumise avaldus aü usaldusisikule (DOC)