OÜ Loorents Hambaravi

Alates 01.04.2021 saavad EHLi liikmed soodustust ettevõttest OÜ Loorents Hambaravi.

Hambaravifirma võimaldab EHLi liikmetele Haigekassa hambaraviteenuste piirhindadest 10% soodustust (https://www.riigiteataja.ee/akt/123122020016) ning 10% soodustust implantaadile (täpsemalt kruvi paigaldust ja proteesi panemist).

Hambaravi soodustused ei kehti teenustele, mis on vajalik teostada väljaspool hambaravi asutust.

Soodustus kehtib vaid omaosalusele ning ei muuda riigipoolset hüvitatava osa suurust.

EHLi liikmete tuvastamine toimub läbi liikmete haldmise süsteemi.