Alate 1.04.2021 on võimalik EHLi liikmetel saada soodustust OÜ Loorents Hambaravilt.

Hambaravi võimaldab EHL liikmetele Haigekassa hambaraviteenuste piirhindadest 10% soodustust (https://www.riigiteataja.ee/akt/123122020016) ning 10% soodustust implantaadile (täpsemalt kruvi paigaldust ja proteesi panemist).

Hambaravi soodustused ei kehti teenustele, mis on vajalik teostada väljaspool hambaravi asutust.

Soodustus kehtib vaid omaosalusele ning ei muuda riigipoolset hüvitatava osa suurust.

 

EHL liikmete tuvastamine toimub läbi liikmete haldmise süsteemi.