ITIC kaartide tellimise juhend EHL-liikmetele

ITIC kaartide tellimiseks tuleb siseneda keskkonda www.minukool.ee. Lehe all vasakus nurgas on võimalus sisselogimiseks kasutades ID-kaarti või internetipanka. Läbi Minukool.ee keskkonna saavad kaarti tellida kõik need haridustöötajad, kellele on juba LHS keskkonnas lisatud liikmestaatus.

Minukool.ee süsteemis tuleks peale sisenemist valida menüüribalt „Telli kaart“, seejärel avaneb 7 lihtsast sammust koosnev tellimuse esitamise vorm.

  1. Sammus tuleb valida selle kooli nimi, kus omate EHL-liikmestaatust. Kooli saab valida vajutades nupule „Näita kõiki koole“.
  2. Sammus tuleb valida kaarditüüp. ITIC õpetajakaarte võib valikus olla rohkem kui üks. Kindlasti on valikus kiibiga ja kiibita variant. Välimuselt ja hinnalt need kaardid üksteisest ei erine. Küll aga on võimalik kiibiga kaarti kasutada Tallinna- ja Harjumaa ühistranspordisüsteemis sõidukaardi asemele ning ka osades koolides raamatukogudes/sööklates/uste avamiseks. Lisaks võivad valikus olla ka 2 ja 3-aastased kaardid.
    Pikemaajalise kehtivusega kaardid on mugavamad – neid ei pea igal aastal pikendama. Hetkel on mitmeaastased kaardid valikus ainult nende koolide õpetajatele, kes on minukool.ee süsteemiga liitunud. Huvi korral saab liitumise kohta küsida täiendavat informatsiooni.

Kaarditüübu valiku järel on märkeruut “Luban staatuse kontrolli EHL-st“, kui see nõusolek jääb märkimata, siis päringut EHL-liikmete süsteemi ei sooritata ning kaardi tasu EHL-i poolt ei kopenseerita.

Lisaks kaarditüübile tuleb siin sammus valida ka kohaletoimetamise viis. Selle variandid võivad samuti sõltuvalt koolist erineda. Üldjuhul on valikus kolm võimalust: tellida kaart postiga oma kodusele aadressile, tellida kaart oma kooli või tulla kaardile järgi EÜL kontorisse Tallinnas Pärnu maanteel.

Juhin tähelepanu ka sellele, et peale kaarditüübi ja kohaletoimetamisviisi valikut, näidatakse Teile 2. sammus veel tasumisele kuuluvat summat. Kaardi ning kohaletoimetamise eest tasub aga EHL koostöös liikmesliitudega.

Vastava päringu selle kohta, kas Te olete EHL-liige, teeme me aga alles peale selle sammu salvestamist, seega muutub kaardi ning kohaletoimetamise tasu 0-ks alles 6. Sammus, kus palutakse Teil kogu taotlus üle kontrollida ja kinnitada.

  1. Sammus tuleb taotlusele lisada oma isikuandmed – nimi, isikukood, sünniaeg, e-post aadress ning kui valisite kaardi kättesaamisviisiks „Kodusel aadressil“, siis ka aadressi info.
  2. Sammus tuleb taotlusele lisada digitaalne foto. Foto peab olema .jpg formaadis ning piisavalt hea kvaliteediga, väiksemat pilti kui 307*372 pikslit, ei lubata kahjuks üles laadida, sest siis pole võimalik tagada foto kvaliteeti kaardile trükkimisel. Selle sammu juurest leiab ka pikema juhendi, mida teha siis, kui Teil digitaalset fotot ei ole.
  3. Sammus on võimalik tutvuda kaardikasutamise tingimustega. Tingimustega nõustumine on kaardi taotlemisel kohustuslik. Lisaks on võimalik märkida ära oma soov ITIC õpetajakaardi uudiskirja tellimiseks. Uudiskirjas edastatakse infot uute soodustusepakkujate ja koostööpartnerite kohta.
  4. Sammus näidatakse Teile ülevaadet eelmises sammudes tehtu kohta ning on veel võimalik teha muudatusi. Kui esitatud andmed on üle kontrollitud, tuleb vajutada nupule „Kinnita“.
  5. Sammus näidatakse Teile infot selle kohta, et Teie taotlus on vastu võetud. Kuna EHL-liikmetele on kaart tasuta, siis maksta selles sammus vaja ei ole. Kui aga peaks tekkima olukord, kus 6. Sammus näidatakse Teile nullist erinevat summat ning 7. Sammus kuvatakse pangalinke ning suunatakse maksma, siis salvestage taotlus ning võtke ühendust kas oma kooli usaldusisikuga või meie kasutajatoega aadressil tugi@liige.ee ning me kontrollime, kas ehl.liige.ee süsteemis on Teie jaoks vajalik liikmestaatus loodud.

Kaardi taotlemisel võib abiks olla ka illustreeritud videomaterjal mille leiab aadressilt https://www.minukool.ee/taotlejale/kaardid/taotlemise-juhend/.

Probleemide ja küsimuste korral võib alati pöörduda minukool.ee kasutajatoe poole aadressil info@minukool.ee, tel +372 6400 423, või ka aadressil tugi@liige.ee

Minukool.ee on nüüdseks seotud meie Liikmeskonna haldamise süsteemiga (LHS) ning selle kaudu toimub ITIC kaardi tellimiseks vajalik aü liikmestaatuse kontroll. ITIC kaarti võimalik taotleda kõigil EHL aü liikmetel sõltumata ametikohast ja töökoormusest.

Ainukeseks tingimuseks on kehtiv EHL aü liikmestaatus. Seega saavad ITIC kaarti tellida ülalkirjeldatud tingimusel ainult need meie liikmed, kes on LHS administraatorite poolt süsteemi sisestatud ja nende liikmestaatuseks on märgitud „Aktiivne“.

ÕPETAJAKAARDI LISAINFO →