LIIKMELE

Hea kolleeg!

Mul on väga hea meel, et oled otsustanud olla osa Eesti suurimast haridustöötajaid koondavast organisatsioonist – Eesti Haridustöötajate Liidust (EHL)! Tänu sinu osalusele on EHL õpetajate ja teiste haridusvaldkonna töötajate esindusorganisatsioon, mis läbi 17 juriidiliselt iseseisva liikmesliidu koondab enda rüppe märkimisväärse osa kogu riigi õpetajaskonnast.

Eesti Haridustöötajate Liit seisab õpetajate eest kõigil tasanditel – alates õpetajate arvamuse esindamisega seadusloome küsimustest riiklikul tasandil ja palgaläbirääkimistel valitsusega, lõpetades haridusasutuse siseses töökorralduses kaasarääkimisega.

Lisaks võimaldame oma liikmetele juriidilist nõu ja abi ning pidevat koolitust asutuste usaldusisikutele, et asutusesisesed võtmeisikud oleksid oma teadmistelt ja oskustelt võimalikult pädevad. Peale selle panustame liikmete ühtsustunde suurendamisele korraldades kollektiivi ühisüritusi.

Mina isiklikult olen ütlemata uhke, et olen õpetaja ning ma loodan, et ka Sina, kallis kolleeg, tunned sama moodi. Siiski tuleb tõdeda, et Eesti ühiskond ei väärtusta õpetajat veel piisavalt. Selle eest, et õpetaja amet saaks ühiskonnas vääriliselt hinnatud ja tasustatud,  peame seisma eelkõige meie, õpetajad, ise! 

EHLi radikaalne siht on muuta paremaks ühiskonnas praegu valitsevat suhtumist õpetajaametisse. Saame seda teha mõjusalt, kui oleme ühtselt koondunud!

Üheskoos suudame!

Reemo Voltri
EHL juhatuse esimees