Eesti Haridustöötajate Liit on ametipidajate ühiste eesmärkide sünteesi tulemusel moodustatud liit, et koostöös saavutusi ellu viia. EHL võitleb kõigi haridustöötajate paremate töö- ja palgatingimuste eest.

Kes teine kui meie, haridustöötajad, ise, peame seisma hea selle eest, et õpetaja amet oleks ühiskonnas väärtustatud ning raske töö väärikalt tasustatud! Kui Sulle on tähtis meie elukutse väärtustamine ja oma õiguste eest seismine, siis kuulu kindlasti EHL-i ridadesse! Nii annadki oma panuse parema homse loomisesse!

Olles EHL-i liige on Sul töö kaotamise korral õigus taotleda toetust EHL-i töötutoetuse fondi vahenditest. Vajadusel saad õigusabi EHL-i juristilt.

EHL-l on sõlmitud koostöölepingud Olerexi ja Tiit reisidega, mis annavad EHL-i liikmetele võimaluse osta soodsalt autokütust ja saada 5-10% allahindlust turismireisideks. Kõigil EHL-i liikmetel olenemata töökoormusest ja ametist on õigus saada ITIC õpetajakaart.

Kaardi tellimisega seotud kulud tasub EHL koostöös liikmesliitudega. Nii osakondades (hariduasutuse aü organisatsioonides), liikmesliidus kui ka üleriigiliselt korraldatakse liikmetele üritusi ja koolitusi ning tehakse ühiseid väljasõite, kompenseerides tekkivad kulud osaliselt või täielikult aü liikmemaksude laekumistest.

Meie liige tasub olla, sest EHL:

  • osaleb haridusasutuste a/ü organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises töötasu ja -tingimuste küsimuste lahendamiseks,
  • võtab osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega,
  • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi,
  • kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil,
  • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga ja
  • tagab juristi abi vaidluste lahendamisel

ning usaldusisik osakonnas:

  • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes,
  • aitab tagada töösuhtekindlust ja suurendada turvatunnet tööelus,
  • räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel.