HARIDUSTÖÖTAJALE

EHL on suurim haridustöötajaid ühendav organisatsioon Eestis. Meie usume, et üheskoos suudetakse rohkem. Sellest ka väike mõtteharjutus nii igale ametiühingu liikmele, usaldusisikule kui ka liikmesliidu juhile veel mitte aü liikmeks olevate kolleegide julgustamiseks ja suunamiseks:

Kas sa elad:

a) kortermajas

või

b) eramajas?

a) Elad kortermajas ja maja ei ole enam kõige paremas korras. Koosolekul otsustatakse, et alustatakse maja korrastamisega, kes soovib, see maksab sümboolse summa ja palgatakse firma. Enamus maksab, kuid osa arvab, et kui juba osa elanikest maksab ja vajalik summa kokku saab, siis pole neil mõtet panustada.

Koristatakse ära kõik trepikojad. Järgmisena otsustatakse teha trepikodades remont, lisaks vahetada torustik ja üldelektrivarustus. Jällegi maksavad osa elanikke, teised aga mitte, lootuses, et ehk saadakse niisamagi vajaminev ressurss kokku.

Jällegi tehakse tööd ära, kõigil on soojem, ilusam ja turvalisem. Ainult, et osad panustasid sellesse ja teised mitte. Kumba seltskonda kuulud SINA?

b) Elad eramajas vanemas elamurajoonis.Tänavavalgustust ei ole, tänav on asfalteerimata ning veetorud vanad ja lekivad pidevalt. Osadele piirkonna inimestele olukord ei meeldi, võetakse inimesed kokku ja otsustatakse, kas soovitakse panustada jõudumööda elukeskkonna parandamisse.

Enamik elanikke on nõus üritust toetama, kuid osad loodavad, et ehk saadakse ilma nende panusetagi hakkama. Aega läheb, kuid tööd saavad tehtud. Kõigile voolab kvaliteetne vesi, tänavad on asfalteeritud ja paigaldatud on tänavavalgustus. Loodud hüvesid saavad nautida kõik elamurajooni elanikud, vaatamata sellele, et mitte kõik ei panustanud ühisesse heaolu tõusu. Kumba seltskonda kuulud SINA?

Ametiühingusse kuulumisega on tegelikult sama lugu. Osa haridustöötajaid peavad oluliseks panustada kõigi heaks, teine osa mitte. Hüvedest saavad osa aga kõik. Mõtle, kas Sa soovid kuuluda sellesse seltskonda, kes ise ei panusta heaolu tõusu, kuid heameelega tarbib väljavõideldud hüvesid? Või soovid tunda uhkust ja eesmärkide saavutamisel öelda auga, et olid osa panusest? Kumba seltskonda kuulud SINA?

EHL võitleb kõigi haridustöötajate paremate töö- ja palgatingimuste eest. Mõnes mõttes võib ametiühingut võrrelda ka kindlustusega – kui tekkivad probleemid, on aü-st, sarnaselt kindlustusega, abi probleemide lahendamisel.

Erinevus seisneb aga selles, et kindlustus aitab alles siis, kui olukord on juba väga halb. Ametiühing, lisaks probleemide korral aitamisele, tegeleb pidevalt õpetajate heaolu parandamise eest võitlemisega.

Ametiühing on organisatsioon, kuhu koonduvad ühes valdkonnas töötavad inimesed oma õiguste eest seismiseks. Eestis ühendab enamikku haridusvaldkonnas töötajaid Eesti Haridustöötajate Liit.

EHL osaleb palgaläbirääkimistel riiklikul tasandil. Seega võib öelda, et tänu EHL-i olemasolule ja sealt tulenevalt tegutsemisele on Eestis õpetajate ja teiste haridusvaldkonna töötajate palgad järjepidevalt tõusnud. Kui riigile ja kohalikele omavalitsustele ei oleks sotsiaalpartnerit EHL-i näol, võib väita, et Eestis oleks õpetajate töötasu tuntavalt  madalam kui praegu.

Kindlaim viis edendada haridustöötajate ühistegevust ning solidaarsustunnet oma õppeasutuses on tugeva ametiühingu kollektiivina! Nii õppeasutuse kui ka riigi tasandil võetakse meid seda paremini kuulda, mida ühtsemalt me tegutseme.

Mida suurem  on meie liikmeskond, seda selgemalt on kuuldav ka õpetajate hääl! Ainult ühiselt tegutsedes suudame saavutada õpetaja ameti väärtustamise ja väärikalt tasustamise!

Üheskoos suudame!