Isikuandmed


Ametiühingu liikmeks astumise ja liikmemaksu kinnipidamise avaldus

Soovin astuda EHL liikmesliidu osakonna liikmeks. Olen teadlik oma brutopalgast 1%-se liikmemaksu maksmise kohustusest ametiühingule.

 

Haridusasutuse andmed


Palun pidada minu palgast kinni ametiühingu liikmemaks 1% brutopalgast.