• Ametiühingu liikmeks astumise avaldus

    Soovin astuda EHL liikmesliidu osakonna liikmeks. Olen teadlik oma brutopalgast 1%-se liikmemaksu maksmise kohustusest ametiühingule.

  • Isikuandmed

  • Haridusasutuse andmed

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.