2018.a. uute usaldusisikute koolitus toimub aasta teises pooles. Info täieneb.