Kasulikud viited

Õpetaja kutse-eetika

 

Education International

Kutse-eetika deklaratsioon

Ametiühingute seadus

 

Kollektiivlepingu seadus

 

KTTLS

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus

Töölepingu seadus

 

Käsiraamat selgitused töölepingu seaduse juurde

TUIS

Töötajate usaldusisiku seadus

Tööinspektsioon

Avaldus töövaidluskomisjonile

LHS

Liikmete haldamise süsteem

Minu Kool

EÜL kaardihaldussüsteem

EHIS

Eesti hariduse infosüsteem

EKIS

Eesti koolide haldamise infosüsteem

HaridusSILM

Haridusstatistika visuaalne keskkond

Sihtasutus Kutsekoda