Education International (EI)

Education International (EI) (ee.k. Rahvusvaheline Haridus) esindab üle maailma õpetajate ja teiste haridustöötajate organisatsioone. See on maailma suurim ametiühingute ühing, mis esindab 32 miljonit haridustöötajat rohkem kui 400 organisatsioonist 170 riigis ja territooriumil üle maailma. EI ühendab kõiki õpetajaid ja haridustöötajaid.

EI on jaotatud viieks regiooniks: Aafrika, Põhja-Ameerika ja Kariibi mere piirkond, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Euroopa (ETUCE) ning Ladina-Ameerika.

Education International:

  • edendab põhimõtet, et riiklikult rahastatud kvaliteetne haridus peab olema kättesaadav igale õpilasele igas riigis.
  • Edendab ja esindab õpetajate ja teiste haridustöötajate huve rahvusvahelisel tasandil.
  • Toetab iseseisevate demokraatlike organisatsioonide arengut, mis esindavad õpetajaid ja teisi haridustöötajaid ning loob solidaarsust ja koostööd nende organisatsioonide vahel.
  • Propageerib võrdsust ühiskonnas. EI võitleb rassismi ja ksenofoobia vastu ning vastandub soolise, seksuaalse sättumuse, sotsiaal-majandusliku staatuse ja rassilise või etnilise päritolu või omaduste diskrimineerimisele.
  • Töötab koos teiste ülemaailmsete organisatsioonide liitude ja muude sarnaste organisatsioonidega, et propageerida ja saavutada solidaarsust.

Education International on kogu maailma haridustöötajate hääl, mille osa läbi ETUCE on ka EHL.