LIIDUST

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate ning teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamisel. EHL esindab õpetajaid töötasu alastel läbirääkimistel Eesti Vabariigi valitsusega. EHLi eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on loodud vabatahtlikult ühinenud haridustöötajate regionaalsetel alustel moodustatud ametiühingu organisatsioonidest ja ühendustest (liikmesliitudest). EHL moodustati 3. aprillil 1990. aastal.

EHL pakub oma liikmetele:

  • koolitusi ja seminare;
  • juriidilisi konsultatsioone,
  • infolisti vahendusel mitmesugust teavet,
  • igakülgset nõu ning abi nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil;
  • töökoha kaotanud liikmetele täiendavat töötutoetust.

Samuti osaleb EHL seadus- ja määruseelnõude koostamisel, korraldab üleriigilisi küsitlusi õpetajate töötasustamise, töötingimuste jms kohta vajadusel ettepanekute esitamiseks võimu- ja valitsusorganitele olukorra parandamiseks, korraldab oma liikmetele seaduslike huvide toetuseks vajadusel protestiaktsioone s.h streike, korraldab koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga „Aasta Õpetaja“ konkurssi, on kaaskorraldaja Haridustreffile, toetab Eesti Koolispordi Liiduga pedagoogidele spordivõistluste korraldamist ja teeb koostööd Alustavat Õpetajat Toetav Kool meeskonnaga.