EHL-i asjaajamise ning finantsmajandusliku tegevuse üle teostab kontrolli volikogu koosolekul neljaks aastaks valitud revisjonikomisjon (revidendid).

EHL revisjonikomisjoni liikmed 2017-2021. aastal:

Ülle Karro

Läänemaa HAÜL raamatupidaja

Ene Külanurm

HAÜ Jõgeva Maakonna Liidu esimees

Lii Siim

Tartu Maakonna HAÜ