Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni, kinnitab eelarve ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimus.

Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Volikogu moodustatakse liikmesliitude esindajatest neljaks aastaks.

 

EHL volikogu liikmed 2021-2025.a.

Liikmesliit
Esindaja

Juhatuse esimees, Tartu Maakonna HAÜ

Reemo Voltri

Esimehe asetäitja, Tallinna HL

Karin Klemmer

Harjumaa HL

Kersti Kaldmäe

Hiiumaa HL

Jüri Gurejev

Ida-Virumaa HL

Külli Nõmmiste

HAÜ Jõgeva MKL

Ene Külanurm

Järvamaa HL

Eve Tammekänd

Kohtla-Järve HAÜL

Vera Ryzhkova

Läänemaa HAÜL

Marju Viitmaa

Lääne-Virumaa HL

Reet Naaris

Põlvamaa HAÜL

Kersti Lillo

Pärnumaa HAÜL

Aavo Jakobsoo (volikogu esimees)

Raplamaa HL

Margot Sarv

Saaremaa HL

Signe Stern

Tallinna HL

Andero Vaarik (volikogu aseesimees)

Tallinna HL

Ingrid Aamisepp

Tartu Maakonna HAÜ

Tiiu Laan

Valgamaa HAÜL

Sille Allik

Viljandimaa HL

Rita Kadaja

Võrumaa HL

Helle Reiljan