Liikmesliidud

Eesti Haridustöötajate Liit on ametipidajate koondumise tulemusena moodustatud organisatsioon, et ühiselt õpetajaameti väärtuse ja väärikuse eest seista.

EHL on katuseorganisatsioon, mis koosneb juriidilistest isikutest (füüsiline isik ei saa kuuluda otse EHL-i) – 17 liikmesorganisatsioonist (maakonna- ja linnaliitudest), mis on omakorda moodustunud vastavas maakonnas või linnas koondunud haridusasutuste ametiühingutest (osakondadest). EHL-i liikmesliidud on iseseisvad, sõltumatud ning põhikirjalised aü organisatsioonid, mis on otsustanud ühiste väärtuste ning eesmärkide nimel ühineda.

Iga liikmesliidu kõrgeim organ on üldkoosolek. Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan, mis tegutseb üldkoosolekute vahelisel ajal ning mille pädevusse kuulub muuhulgas juhatuse esimehe, esimehe asetäitja ja liikmete valimine. Juhatus korraldab liidu igapäevatööd volikogude vahelisel perioodil.

Meie moto – Üheskoos suudame! – on ühtaegu lihtne ja sügavat solidaarsust kandev väljend võtmaks kokku läbi aegade teada-tuntud tõe, et ühiselt pingutades on kõik eesmärgid saavutatavad!