Eesti Haridustöötajate Liit on ametipidajate ühiste eesmärkide sünteesi tulemusel moodustatud LIIT, et koostöös saavutusi luua.

EHL on katuseorganisatsioon, mis koosneb juriidilistest isikutest ehk 17 liikmesorganisatsioonist (maakonna- ja linnaliitudest), mis on omakorda moodustunud vastavas maakonnas või linnas koondunud asutuste ametiühingutest (osakondadest).

Füüsiline isik ei saa kuuluda otse EHL-i. EHL liikmesliidud on iseseisvad, sõltumatud ning põhikirjalised aü organisatsioonid, mis on otsustanud ühiste väärtuste ning eesmärkide nimel koonduda.

Iga liikmesliidu kõrgeim organ on üldkoosolek. Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan, mis tegutseb üldkoosolekute vahelisel ajal ning mille pädevusse kuulub muuhulgas juhatuse esimehe, esimehe asetäitja ja liikmete valimine. Juhatus korraldab liidu igapäevatööd volikogude vahelisel perioodil.

Meie moto – Üheskoos suudame! – on ühtaegu lihtne kuid sügavat solidaarsust kandev väljend võtmaks kokku läbi aegade teada-tuntud tõde, et koondununa on kõik eesmärgid saavutatavad!