ALUSTANUD ÕPETAJA VAIMULAAGER 2017

23.-24. august 2017

Endla Talu, Koppelmaa küla, Saue vald 76401

Registreerimine: https://goo.gl/forms/34sKxv9xcsqw4Uxx2

Hei, värske õpetaja!

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on alustamas kahepäevast koolitus- ja suvepäevade sarja, mille läbi toetame 1-3 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid eesmärgiga luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks valitud ametis. Selle raames toimub 23.-24. augustil Harjumaa külje all interaktiivne õppe- ja motivatsiooniüritus, kus sel korral käsitletakse värskele õpetajale olulisimaid teemasid nagu:

  • läbipõlemise ennetamine,
  • efektiivne enesejuhtimine,
  • HEV (hariduslike erivajadustega) õpilastega toimetulek ning
  • praktiline tööõigus.

Loodame seeläbi panna aluse toimivale võrgustikule, mis omaks ka vastastikuse mentorluse rolli õpetaja kõige hapramal perioodil – esimestel aastatel iseseisvalt koolis, mil ametist loobumine on kõige tõenäolisem.

 

Kavandatav päevakava:

23.08

10.30-11.15 – Kogunemine, majutus

11.15-12.00 – Lõuna

12.00-15.30 – Läbipõlemise ennetamine (enesekehtestamine, distsipliini hoidmine klassis, vanematega suhtlemine)

15.30-16.00 – Jalasirutuspaus ja vahepala

16.00-18.30 –  Enesejuhtimine (ajaplaneerimine, koostöö, ürituste korraldamine)

19.00-… – Õhtusöök ja vaba aeg

 

24.08

9.00-10.00 – Hommikusöök

10.00-13.00 – Praktiline tööõigus (tööõiguse printsiibid)

13.00-13.45 – Lõuna

13.45-16.00 – HEV lapsega toimetulek (andekad ja käitumisraskused, HEV1 – märkamine, integreerimine/kaasav haridus, toimetulek klassis)

16.00 – Koju minek

 

Koolitajateks:

Kärt Käesel, koolipsühholoog, tase 7. Tallinna koolide HEV koordineerijate ainesektsiooni juhataja. http://psyhholoog.weebly.com/cv.html

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor, aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja, oma ala tunnustatud praktik, erialalt eripedagoog, sotisaaltöötaja ja muusikaterapeut. https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid/12936-tiina-kallavus/layout-decoration.html

Külli Kröönström, EHL jurist. http://ehl.org.ee/kontakt-2/ehl-kontor/

Praktilisi teadmisi ja kogemusi jagavad särasilmsed, aktiivsed ja hinnatud tegevõpetajad Rauno Savolainen, Kersti Kaldmäe ja Rita Kadaja. Savolainen on noor põhikooli bioloogiaõpetaja Tartu Mart Reiniku koolis, Kaldmäe gümnaasiumi astme endine klassijuhataja ja kogenud matemaatikaõpetaja Jüri Gümnaasiumis ning Kadaja staažikas Leie Põhikooli klassiõpetaja.

 

Koolitusest osavõtt Eesti Haridustöötajate Liidu liikmeile TASUTA!, mitteliikmele 25€. Liikmeks saab astuda ka elektrooniliselt aadressil: http://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

Osalustasu palume kanda üle 31. juuliks.

Rekvisiidid:

Saaja: Eesti Haridustöötajate Liit

IBAN: EE501010220232314224

Selgitusse: “Suvekoolituse kulude hüvitus”

 

Kohtumiseni juba augustis!