Harjumaa Haridustöötajate Liit pidas 03.03.2022 volikogu koosolekut

HHLi volikogu koosolek (03.03.22)

HHLi volikogu koosolek (03.03.22)

Harjumaa Haridustöötajate Liit pidas täna (03.03.2022) Meritoni konverentsikeskuses oma volikogu koosolekut. Kohale oli tulnud ligi 30 inimest ning palju olulisi teemasid sai koos läbi arutatud.

Liidu esimees Kersti Kaldmäe andis põhjaliku ülevaate organisatsiooni 2022. aasta tegevusest. Kiideti heaks HHLi 2021. majandusaasta aruanne ning 2022. aasta eelarve.  Arutati arengukava koostamist. Kinnitati uus juhatuse liige Evely Leotoots (Heli Iljašenko asemel) ning uus revisjonikomisjoni liige. Oli aega ka õpetajatöö murekohtadel peatuda, muljeid vahetada ja koos lahendusi otsida.

Märtsikuine koolitus Helsingis

16. märtsil toimus Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt ametiühingu usaldusisikute koolitus teemal “ HHL-i tegevuse tugevdamine Soome Vabariigi haridustöötajate ühenduste näitel“. Koolitus sai teoks tänu Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toetusele projekti „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Juba enne, kui jõudsime Helsingisse, oli töine koosolek laeva konverentsisaalis. Ühiselt arutati ja võeti vastu 2017 a. majandusaasta aruanne. HHL-i juhatuse esimees Kersti Kaldmäe andis ülevaate 2018 a. eelarvest ja plaanidest. Slaidiesitluses toodi välja, protsentuaalselt, kuhu a/ü liikmemaksust laekuv tulu läheb.  Gruppides arutati ja pandi kirja, mis on hetkel hästi ja kuidas veel paremini a/ü liikmemaksust saadavat raha jaotada, et nii väikese- kui ka suure liikmeskonnaga koolid tunneksid ennast võrdsena.

Helsingi haridustöötajate a/ü majas (OAJ esinduses) võeti meid soojalt vastu. Saime oma seminari pidada OAJ juhatuse koosolekute ruumis, mis nägi välja nagu meie Riigikogu töökoosolekute saal. Iga kahe istekoha ees laual oli arvuti, millest oli mugav ettekannet jälgida.

Soomes on õpetaja amet väga väärtustatud, vaid iga 10 soovija saab alustada klassiõpetaja kutse omandamist. 95 % Soome õpetajatest kuulub ametiühingusse. Sealne a/ü organisatsioon on väga tugev ja arvestatav partner nii kohaliku omavalitsuse, kui riigi tasandil. Alates 1991 a. on OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö) ainuke, kes võib riigi tasandil pidada õpetajate töötasudega seotud palgaläbirääkimisi. Kõik reformid ja muudatused, mis puudutavad õpetaja tööd, tehakse alati koos OAJ esindajatega. A/ü alaliit on eraldi alles õpetaja ametit omandavatele noortele ja samuti pensionile siirdunud õpetajatele. Õpetajate Liit on arstide kõrval ainuke, kellel on õnnestunud kokku panna riiklik leping. See saavutati pärast 1984 a. üleriigilist õpetajate streiki.

Veel huvitavaid fakte, mida meiega jagati:

 • 25 % õpetajatest on mehed
 • Õpetajaid on 82 erinevast riigist
 • 10 % õpetajatest teab, kuidas erivajadusega lapsega toimetada
 • Kohustuslikku kooliaega tahetakse pikendada kuni 19 a., kuna koolist väljalangemise protsent on suurenenud
 • Igal direktoril on õpetajaharidus ning ta annab vähemalt 1 ainetunni nädalas
 • Õpetajal ei ole lubatud töö ajal puhkusele minna (sellega kaasneb rahatrahv)
 • Õpetaja võib töötada oma ametikohal kuni 67 a saamiseni, pensioniiga hakkab 60a.
 • Kui kooli väljasõit on pikem, kui koolipäev, siis on õpetajal õigus järgnevatel päevadel need tunnid tagasi saada kokkuleppel direktoriga.
 • a/ü usaldusisiku töökoormus on väiksem, kuna a/ü tööd on palju. Igas koolis on kontaktisik ja mitmete koolide peale on usaldusisik. Usaldusisiku töö on tasustatud.
 • 9 kl. lõpus eksameid ei ole, pannakse hinded
 • Klassikursust kordama ei jäeta. Kui on näha, et mõnes aines on õpilane nõrk, rakendatakse kohe erinevaid tugimeetmeid.
 • E-kooli süsteem on palju erinevaid võimalusi pakkuv. Eriti hea ja ülevaatlik uue õpetaja jaoks. Nt. e- koolis on olemas joonis iga lapse istumiskoha kohta ( nimi ja võimalusel ka pilt), nii on uuel õpetajal hea vaadata, kes tal klassis kohal on. Samuti on e- koolis kirjas kõik õpetaja jaoks oluline info õpilasele osutatavatest tugiteenustest ja erisustest, millega õpetaja peab arvestama konkreetset last õpetades.
 • Väikeklassis on 10 õpilast
 • 1-6 kl. on vahetunnid õues
 • Arenguvestlus kestab 15 minutit
 • Huvialaringid on väljaspool kooli. Koolimaja on valla või linna oma, kohe kui tunnid on läbi, saadetakse lapsed koolimajast välja, sest linnal on kasutus maksimaalselt ära planeeritud. Lapsevanem vastutab, mida laps edasi teeb.

Küsimusi, mida meie õpetajad esitasid oli palju ja info, mis meile jagati oli meie õpetajate jaoks huvitav ja mõtlemapanev. On mille poole püüelda.

Peale koolitust külastasime Pasila raamatukogu, kus oli hetkel üleval näitus 50 eesti ja 50 soome noore mõtetest 100 aastases riigis.

Õhtul laevale jõudes, kui kõht oli täis söödud kogunesime uuesti konverentsisaali, et teha päevast kokkuvõte. Lisaks jagas Kersti erinevaid näpunäiteid, kuidas koolis a/ü usaldusisikuna tegutseda, kuidas oma liikmeid toetada ja kaitsta, kuidas uusi liikmeid juurde saada.

Koolitus oli inspireeriv ja innustav. Aitäh Sulle, Kersti selle organiseerimise eest!

 

Anu Parts

Turba Kool

Harjumaa HL õpetajatepäeva soovid

Meie eelmine president on öelnud:
Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa.

See ütleb seda, et õpetaja peab olema suure südamega inimene, kellel jätkub neid tükikesi aastateks, unustamata seejuures oma kodu, oma peret. Õpetaja töö ei ole amet vaid elustiil. See ei ole töö, mida teed kellast kellani ja siis unustad kõik kuni järgmise hommikuni. Sa võtad iga päev koolist kaasa nii rõõme kui ka muresid. Kui igapäevased rõõmud rikastavad õpetaja argipäeva, siis mured tungivad sügavale hinge ja ei lahku sealt enne, kui lahendus on leitud.

Te olete töökad, nõudlikud, lähete kaasa uue ja huvitavaga aga eelkõige olete oma tööle hingega pühendunud. Te ei arva, et teete iga päev midagi erilist aga tegelikult saadate iga päev korda hulgaliselt väikeseid imesid, millest aastatega ja oma kolleegidega koostöös kujuneb välja haritud ja mõtlev noor inimene. Kujundada ja suunata last, et nad leiaksid õige tee on väga vastutusrikas töö, mida ühiskonnas alati ei hinnata aga oma südames me teame, et meie töö on hindamatu väärtusega ja et ilma õpetajateta ei oleks meie riigil tulevikku.

Me ei saa eraldi välja tuua, et milline õpetaja on kõige väärtuslikum, vaid me kõik alates lasteaiast ja lõpetades gümnaasiumiga anname kokku ühe suure terviku, mille edukuse aluseks on meie tihe koostöö. Iga haridusasutus on tükike tervikust, mis kindlustab tuleviku.

Harjumaa ja Eesti Haridustöötajate Liidu nimel ma tänan teid teie südamega tehtud töö eest ja loodan, et teil jätkub jõudu veel pikalt õpetada meie riigi kõike kallimat vara, kelleks on lapsed.

Lev Tolstoi on öelnud:

Kui õpetaja kätkeb eneses armastuse nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik.

Teadke, et te olete täiuslikud.

 

Suurimate tänudega

Kersti Kaldmäe

HHL esimees

Koolitus Harjumaa HL liikmeile

Lugupeetud Harjumaa Haridustöötajate Liidu liikmed!

 

Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatus on võtnud eesmärgiks kord aastas koolitada haridusasutuste ametiühingu organisatsioonide liikmeid. Soovime, et Harjumaa Haridustöötajate Liit (HHL) poleks liikmete jaoks lihtsalt anonüümne nimi vaid, et Te tunnetaksite selle taga ka inimesi. Koolituse teemasid valides lähtusime põhimõttest, et see sobiks nii kooli kui ka lasteaia õpetajatele.

 

Esimene koolitus toimub 24. oktoobril 2017, kell 11.00 – 17.00 Tallinnas, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotellis, Toompuiestee 27.

 

Koolituse kava:

11.00 – 11.15 HHL esimehe Kersti Kaldmäe tervitus

11.15 – 14.00 Liina Randmann „Mõtlematult rääkida on sama, mis sihitult tulistada (Miguel de Cervantes) – avatud ja mõjus suhtlemine viib sihile“

14.00 – 15.00 lõuna

15.00 – 16.00 Külli Kröönström EHL jurist „Juristi nõuanded“

16.00 -16.30 Aleksandr Tiidemann EHL tegevjuht „Liikmetele mõeldud soodustustest“

16.30 – 17.00 Reemo Voltri „Värskemad uudised ametiühingu liikmetele“

 

Koolitus on Harjumaa Haridustöötajate Liidu liiketele tasuta. Kui õpetajatel, kes ei ole veel HHL-i liikmed, on soov koolitusel osaleda, siis neile maksab koolitus 25 eurot.

Registreerimine koolitusele
https://docs.google.com/forms/d/14TZDs25RHFeMx-zGfa93NcMlAZGzpLET2G5x_t5Qg6Q/edit

Registreerimise tähtaeg on 8. oktoober 2017

Lisa infot saab e-mailil harjuhhl@gmail.com

Harjumaa HL esimehe pöördumine ja tänuavaldus kõigile õpetajatele

29. septembril toimus õpetajate päeva eelne tänuavaldusüritus Harjumaa õpetajatele. Allpool on toodud Eesti Haridustöötajate Liidu liikme Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe Kersti Kaldmäe tervituskõne kõigile õpetajatele:

 

Austatud õpetajad!

Käes on üks üürike hetk aastast, kus pööratakse tänulikud silmad õpetajate poole, tänatakse neid tehtud töö eest ning soovitakse tahet ja jõudu tänuväärset tööd rõõmsalt edasi teha. Aga kes on see müstiline õpetaja? Eelkõige maailma kõige olulisema ameti esindaja. Ilma õpetajateta ei oleks meil praegu ega ka tulevikus inimesi, kes viivad meie ühiskonda edasi. Väikese inimese teekond siia suurde ja laia maailma algab kõigepealt loomulikult oma vanemate, kuid paari aasta pärast just õpetajate tingimusteta hoole ja armastuse toel. Väga suure osa oma lapsepõlvest veedab kasvav ja arenev inimlaps õpetajatega, seega on õpetaja mõju lapse arengusse ja kujunemisse tagasihoidlikult öeldes suur.

Seega on õpetaja töö täis vastutust ja väljakutseid, samas ka mõõtmatul hulgal rõõme ja läbimurdeid. Õpetaja on inimene, kes oskab väikestes hetkedes tänu ja rõõmu tunda. Just väike tunnustus õpilaste poolt on see, mis laeb õpetaja patareisid aastaringselt. Selleks võib olla väikese mudilase rõõmus hõige oma vanematele lasteaia päeva lõpus: „küll mul oli täna tore!“. Või algklasside laste säravad silmad, millega nad õpetajale küsimusi esitavad ja nendelt tähelepanu ootavad. Suuremad õpilased on küll oma emotsioonides vaoshoitumad aga ka nende silmadest on näha, kui tund oli huvitav või sai koos mingil toredal üritusel osaletud. Meeldiv on kuulda, et: „ täna oli huvitav!“ või mõne raskema õppeaine korral, et: „ma sain täna kõigest aru!“. Gümnaasiumiõpetaja suurimaks tänuks on aga see, et hilisemal kohtumisel lisaks „Tere, Õpetaja-le“ tuleb juurde ka rõõmus kirjeldus, kui hästi on kunagine õpilane elus oma koha leidnud. Kas üldse saab olla suuremat tänu?

Õpilased ja nende tänu on aga mündi üks pool. Teisel pool on ühiskond. Näiteks meid tunnustatakse kord aastas õpetajate päevaga! Ja enne valimisi me kuuleme, kui vajalikud me oleme ja mida saaks teha, et haridus Eestis oleks jätkusuutlik. Me saame teada ülemaailmsetest uuringutest, kui hästi me oleme õpilasi õpetanud. Samas tulevad sealt ka murenoodid, et Eesti õpetajaskond on üks ealiselt vanemaid ning väga naiste keskne. Kuid vaatamata väljakutsetele tuleme me alati hommikuti särasilmselt kooli ja oleme valmis andma endast kõik, et järeltulev põlvkond saaks tulevkus edukalt ja õnnelikult elada.

Kokkuvõtlikult võib siis öelda, et seda müstilist ametit peavad inimesed, kellel on tugev sisemine missioonitunne. Me teame, et ausus, lubadustest kinnipidamine ja usaldus on põhiväärtused, mida ise järgida, mida teistelt oodata ja mida edasi anda.

Head, abivalmid, missioonitundelised õpetajad – ma soovin, et Teil jätkuks jõudu ja tahet veel pikki aastaid teha imelist õpetajatööd. Et ei kaoks võime tunda rõõmu väikestest aga olulistest asjadest!

Tänan Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt teid südamega tehtud töö eest!

 

Kersti Kaldmäe

Harjumaa HL esimees