Harjumaa HL esimehe pöördumine ja tänuavaldus kõigile õpetajatele

29. septembril toimus õpetajate päeva eelne tänuavaldusüritus Harjumaa õpetajatele. Allpool on toodud Eesti Haridustöötajate Liidu liikme Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe Kersti Kaldmäe tervituskõne kõigile õpetajatele:

 

Austatud õpetajad!

Käes on üks üürike hetk aastast, kus pööratakse tänulikud silmad õpetajate poole, tänatakse neid tehtud töö eest ning soovitakse tahet ja jõudu tänuväärset tööd rõõmsalt edasi teha. Aga kes on see müstiline õpetaja? Eelkõige maailma kõige olulisema ameti esindaja. Ilma õpetajateta ei oleks meil praegu ega ka tulevikus inimesi, kes viivad meie ühiskonda edasi. Väikese inimese teekond siia suurde ja laia maailma algab kõigepealt loomulikult oma vanemate, kuid paari aasta pärast just õpetajate tingimusteta hoole ja armastuse toel. Väga suure osa oma lapsepõlvest veedab kasvav ja arenev inimlaps õpetajatega, seega on õpetaja mõju lapse arengusse ja kujunemisse tagasihoidlikult öeldes suur.

Seega on õpetaja töö täis vastutust ja väljakutseid, samas ka mõõtmatul hulgal rõõme ja läbimurdeid. Õpetaja on inimene, kes oskab väikestes hetkedes tänu ja rõõmu tunda. Just väike tunnustus õpilaste poolt on see, mis laeb õpetaja patareisid aastaringselt. Selleks võib olla väikese mudilase rõõmus hõige oma vanematele lasteaia päeva lõpus: „küll mul oli täna tore!“. Või algklasside laste säravad silmad, millega nad õpetajale küsimusi esitavad ja nendelt tähelepanu ootavad. Suuremad õpilased on küll oma emotsioonides vaoshoitumad aga ka nende silmadest on näha, kui tund oli huvitav või sai koos mingil toredal üritusel osaletud. Meeldiv on kuulda, et: „ täna oli huvitav!“ või mõne raskema õppeaine korral, et: „ma sain täna kõigest aru!“. Gümnaasiumiõpetaja suurimaks tänuks on aga see, et hilisemal kohtumisel lisaks „Tere, Õpetaja-le“ tuleb juurde ka rõõmus kirjeldus, kui hästi on kunagine õpilane elus oma koha leidnud. Kas üldse saab olla suuremat tänu?

Õpilased ja nende tänu on aga mündi üks pool. Teisel pool on ühiskond. Näiteks meid tunnustatakse kord aastas õpetajate päevaga! Ja enne valimisi me kuuleme, kui vajalikud me oleme ja mida saaks teha, et haridus Eestis oleks jätkusuutlik. Me saame teada ülemaailmsetest uuringutest, kui hästi me oleme õpilasi õpetanud. Samas tulevad sealt ka murenoodid, et Eesti õpetajaskond on üks ealiselt vanemaid ning väga naiste keskne. Kuid vaatamata väljakutsetele tuleme me alati hommikuti särasilmselt kooli ja oleme valmis andma endast kõik, et järeltulev põlvkond saaks tulevkus edukalt ja õnnelikult elada.

Kokkuvõtlikult võib siis öelda, et seda müstilist ametit peavad inimesed, kellel on tugev sisemine missioonitunne. Me teame, et ausus, lubadustest kinnipidamine ja usaldus on põhiväärtused, mida ise järgida, mida teistelt oodata ja mida edasi anda.

Head, abivalmid, missioonitundelised õpetajad – ma soovin, et Teil jätkuks jõudu ja tahet veel pikki aastaid teha imelist õpetajatööd. Et ei kaoks võime tunda rõõmu väikestest aga olulistest asjadest!

Tänan Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt teid südamega tehtud töö eest!

 

Kersti Kaldmäe

Harjumaa HL esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks