Viljandimaa huvikoolide õpetajate palgatõus sai teoks!

Õpetajate saavutus!

Viljandimaa HL eestvedamisel algatatud piirkonna huvikoolide õpetajatele taotletud palgatõus osutus soovitust edukamaks! Uudiseid on võimalik järelvaadata 9. jaanuari Aktuaalse Kaamera 15. minutist (kultuuriuudiste algusest).

Aktuaalne Kaamera 9. jaanuar

VHL avalik pöördumine huvikoolide eest

Läinud aasta 27. detsembril tegi EHL liikmesliit Viljandimaa Haridustöötajate Liit (VHL) avaliku pöördumise seoses jätkuva murega huvikoolide õpetajate madala tasustamise pärast. Organisatsiooni ümarlaual sõnastati ettepanekud seoses töötasu alammäära tõstmise ning töökorralduse kaasajastamisega. VHL eestvedamisel soovitakse kohtuda Viljandi linnavalitsuse ametnikega, et arutleda huvihariduse hetkeseisu ja arenguvõimaluste üle. EHL toetab Viljandimaa HL-i pöördumist ning jagab muret huvikoolide õpetajate hetkeolukorra kohta.

Pöördumise täistekst on leitav SIIT.

OTSIME KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI!

Ametiühingu konverents ja poliitikute haridusteemaline debatt

11. detsembril toimub Olümpia hotelli konverentsikeskuses Eesti Haridustöötajate Liidu liikmesorganisatsiooni Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu (THAÜL) eestvedamisel haridustöötajatele suunatud konverents „MIS MEIST SAAB?“. Konverentsil käsitletakse Eesti hariduse tulevikku läbi õpetajate vaimse tervise hoidmise prisma.

Kell 16:00 algab valimiseelne erakondade esindajate debatt, mis heidab valgust Eesti haridusmaastiku tulevikule. Debatis osalevad Tõnis Lukas (Isamaa), Mailis Reps (Kesk), Robert Kiviselg (EKRE), Maris Lauri (Reform), Märt Läänemets (Vaba) ja Toomas Jürgenstein (SDE), debatti modereerib Märt Treier. Debatist teeb otseülekande Delfi TV, ülekannet on võimalik jälgida ka EHL Facebooki lehel – https://www.facebook.com/EestiHaridustootajateLiit/.

Konverentsi toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.


Kellel ei õnnestunud osaleda päeva tippsündmusel ehk väga esindusliku poliitkoosseisu haridusdebatil, saab seda järele vaadata/kuulata Youtube’i keskkonnas aadressil –

https://www.youtube.com/watch?v=H9aHB88yxZU&feature=youtu.be

või EHL Facebooki lehel –

https://www.facebook.com/EestiHaridustootajateLiit/.

Alushariduse arendusseminar

31. oktoobril toimus Harjumaal Kiili Lasteaias alushariduse arendusseminar, mille sihtgrupiks oli ligi sada alushariduse huvilist ja eksperti. Eesti Haridustöötajate Liitu esindasid Reemo Voltri, Hiie Silm ja Reet Lepp.

Arendusseminari eesmärgiks oli välja selgitada huvigruppide ootused ja ettepanekud Eesti alusharidussüsteemi arendamiseks. Korraldati ajurünnak, milles tõepoolest kerkis esile palju küsimusi ja selgitusvajadust, et uued suunad alushariduse seaduses oleks kõigile osapooltele üheselt mõistetavad.
Mida rohkem on erinevaid osapooli, seda selgemaks on vaja rääkida järgmised küsimused:

  • mis on õppimine ja õpetamine koolieelses lasteasutuses ehk alushariduse mõiste üldse;
  • mis on ja mis eesmärke kannab koolieelse lasteasutuse õppekava;
  • kes on pedagoogiline personal lasteaias;
  • mis on õpetaja ja õpetajat abistava personali kohustused lasteaias ehk kes mida teeb;
  • missugune on mõistlik laste ja täiskasvanute suhtarv rühmas;
  • mis on varajane märkamine, kuidas see koolieelses lasteasutuses kaasvav hariduse tingimustes peaks efektiivselt toimima;
  • missugused muudatused ootavad ees (era)lastehoidusid;
  • kas alushariduse osaline kohustuslikuks muutmine lahendaks tegelikke probleeme või tekitaks ebamõistlikke kulutusi riigile;
  • kuidas jõuda seadusemuudatusega põhieesmärgini, et kvaliteetne alusharidus jõuaks iga Eestimaa lapseni, olenemata tema elukohast.

Kõikide nende ja paljude teiste küsimuste ja ettepanekutega alustab tööd HTMi kantsleri käskkirjaga kinnitatud alushariduse seaduse eelnõu töörühm, mille koosolekute ajakava on paigas ja kohtumised toimuvad detsembrist maini. Eesti haridustöötajate liidust osalevad neil kohtumistel Reemo Voltri või Hiie Silm.