EHL alustab üle-euroopalist ühiskampaaniat “Ühiselt ametiühingus -#ForQualityEducation!”

Täna, 10. mail käivitab Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) koos ETUCE (European Trade Union Committee for Education, Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee)  ja ligi 51 Euroopa õpetajate ametiühingutega ühiskampaania „Ühiselt ametiühingus – #ForQualityEducation“. Kampaania on üks osa sotsiaaldialoogi edendamise projektist „Sinu kord! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“. 

Pöörame õpetajate esindusorganisatsioonidega ligi 51 Euroopa riigist tähelepanu haridussektorile nii tuleviku kui ka ülemaailmse pandeemia kontekstis. COVID-19 pandeemia on enim mõjutanud nii õpetajaid, teisi haridustöötajaid kui ka noori. 

Kampaanias osaledes oleme osa õpetajate ning haridustöötajate kogukonnast kogu Euroopas. Püüame ühiselt leida alternatiive oma õiguste ja elukutse edendamiseks. Üheskoos suudame! #ForQualityEducation

Kuidas saaksid Sina olla solidaarne koos kõigi teiste ametikaaslastega Euroopas?

 1. Kaasa meie ettevõtmisse oma kolleegid, jagades neile ühiskampaania sotsiaalmeedia postitusi.
  3. Jälgi EHL-i ja ETUCE-d Facebookis, et olla kursis meie töö ja kampaaniaga Üheskoos suudame! #ForQualityEducation.
  4. Telli EHL-i või ETUCE uudiskiri, et olla ühenduses hariduse ametiühingutega kogu Euroopas.
  5. Liitu EHL-ga ja avasta, kuidas õpetajate ametiühingud üle Euroopa on mobiliseerunud muutuste elluviimiseks mõeldud tegevuste ümber ja nende ülesehitamiseks.

ETUCE on Euroopa suurim õpetajate ametiühingute katusorganisatsioon. See koondab enda alla 132 üleriiklikku õpetajate ametiühingut 51 riigist Euroopas ja esindab enam kui 11 miljonit õpetajat kõikidel hariduse tasanditel. 

 

EHL ja teised suurimad haridusvaldkonna katusorganisatsioonid sõlmisid Eesti haridusleppe

Eesti suurimad haridus- ja teadussektori eestkosteorganisatsioonid sõlmisid ühise haridusleppe. Lepe toonitab, et kvaliteetne, kättesaadav ning stabiilselt rahastatud haridus on Eesti jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega. Haridusleppe osalised kutsuvad leppele toetust avaldama ja sellega liituma kõiki haridus- ja teadusvaldkonnaga seotud isikuid ja organisatsioone. Eesti hariduslepe täies mahus: eyl.ee/eesti-hariduslepe/

Eesti haridusleppe osalised on Eesti Üliõpilaskondade LiitEesti Haridustöötajate LiitAkadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, TLÜ, EMÜ ja TKTK ametiühingud), Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITASEesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia.

Hariduslepe sätestab vajaduse tõsta kõrghariduse riigipoolne rahastamine ja ka üldhariduse õpetaja palgafondi rahastamine vähemalt 1,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist. Allakirjutanud rõhutavad, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs. Ka on oluline, et riigipoolse rahastuse suurenemine tagaks kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused ja optimaalse töökoormuse. Samuti toetab hariduslepe õpetajaameti väärtustamist ühiskonnas ning seda, et üliõpilaste toetused ja stipendiumid peaksid olema kooskõlas elukalliduse kasvuga.

“Oleme kriitilises punktis, kus otsuseid hariduse edasise finantseerimise kohta enam edasi lükata ei saa,” sõnab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog. “Riik on võtnud hariduse rahastamise ja tasuta kõrghariduse pakkumisega vastutuse, millest üritatakse nüüd kõrvale hiilida. Me ei väsi kordamast, et riigi panus kvaliteetsesse haridusse on investeering, millest saavad kasu kõik ühiskonna liikmed.”

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri lisas: “Haridusleppega rõhutame haridussektori terviklikkust ning olulisust. Haridusleppes sõnastatud eesmärkide täitmine tagab Eesti väga hea hariduse jätkumise.”

Haridusleppe osalised kutsuvad leppele toetust avaldama ja sellega liituma kõiki haridus- ja teadusvaldkonnaga seotud isikuid ja organisatsioone.

Lisainfo:
Eleri Pilliroog
Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht
+372 5666 6888
eleri.pilliroog@eyl.ee

Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees
+372 510 1797
reemo.voltri@ehl.org.ee

 

EHL-I Instagram: Humoorikas lugu eesti keele ja kirjanduse õpetajalt Küllilt

EHL-i Instagrami kontol “Minu õpetaja” on ilmunud uus õpetaja lugu. Sedakorda jutustab eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külliki humoorika loo ühest tunnist videosillal nimega Teams. Koroonaaeg on tekitanud ka koolides uued ajad ja kombed, mida kunagi meenutame kindlasti hea muigega suul  😉

EHL-i Instagramis “Minu õpetaja” saab kord kuus osa saada ühe õpetaja loost. Esimeses jutustuses rääkis  Viljandi Kunstikooli rajaja Lemmi Pauli kuidas aastal 2005 ühe Kunstikooli rajamine käis. EHL-i kommunikatsioonispetsialist Heldi Ruiso loodab värskest ettevõtmisest kujundada omamoodi õpetaja elu kroonika, mis ei jäta puutumata ka Eesti ajaloo kulgu.

Kui Sul on mõni ere sündmus või tark kogemus selja taga, anna endast märku e-maili teel heldi.ruiso@ehl.org.ee.

EHL-i pöördumine lasteaiaõpetajate poole: Sind toetab usaldusisik, piirkondlik organisatsioon ja EHL-i jurist

Head lasteaiaõpetajad!

Lasteaiatöötajad on  juba terve aasta  olnud eesliinil ja olukord on olnud paljudele pingeid tekitav ja on seda jätkuvalt. Lasteaiad on otsustatud jätta avatuks – see, et lasteaiad ja -hoiud töötavad igapäevaselt, hoiab ühiskonna olulisel määral toimivana. Paraku tähendab see lasteaiatöötajate suuremat ohustatust. Lasteaiaõpetajad peavad  olema hetkel valmis vastu võtma kõik raskused ja terviseriskid. Samas peavad lasteaiatöötajad leidma endas mõistmist lastevanemate suhtes ning tegema kõikvõimaliku, et lastel oleks lasteaias endiselt turvaline ja arendav keskkond. 

Lasteaiatöötajate igapäevatöö olulisust meie riigis on hakatud oluliselt rohkem märkama. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tunnustab ning tänab hetkeolukorras professionaalselt töötavaid lasteaiaõpetajaid ja on alati  oma võimaluste kohaselt  teile toeks – aruta kerkinud olukorda oma usaldusisikuga, küsi nõu piirkondlikult organisatsioonilt või pöördu EHLi juristi poole.

Lasteaia kohakasutuse äärmuslik vajadus ning selle väljaselgitamine on  jäetud perede otsustada. Pöördusime mitmetele lasteaiaõpetajatele muret tekitanud küsimustega õiguskantsleri poole ning saadud vastus on mõistetav ja seda tuleb aktsepteerida, kuid kindlasti peame ka edaspidi jälgima, et haigustunnustega lapsi lasteaeda ei toodaks. Õiguskantsleri vastust saab lugeda aadressil https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Lasteaia%20%C3%B5igus%20lapsevanematelt%20teavet%20k%C3%BCsida.pdf

Kohalikul omavalitsuse tasandil on eelkõige võimalik lapsevanemaid mõjutada, sest lasteaedades kohalkäimise hulk on üle Eesti erinev (on omavalitsusi, kus on leitud võimalus vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasust kuni COVID-19 piirangute lõpuni). Lasteaia tasandil on aga õpetajatel ja kindlasti ka asutuste juhtkondadel  suur vastutus vanemate teavitustöös ning nendega igapäevases suhtluses. Haridus- ja Teadusministeerium viis 25.03–31.03.2021 kohalike omavalitsuste seas läbi küsitluse, et kaardistada lasteasutuste kohtade kasutamine ning koroonaviiruse kriisi leviku tõkestamisega seotud otsused. 26. märtsi seisuga käis 73% lasteaedades ja –hoidudes kohal kuni kolmandik lastest. 20% KOV-idest osales lasteaia  töös 34–50% lastest ja 7% KOV-ides 51–75% lastest.

Lasteaiaõpetajatel on mure korral abi saamiseks eelkõige võimalus kollektiivselt, läbi asutuse ametiühingu pöörduda oma juhtkonna poole, sest just töökohtadel on kõige paremini võimalik kokku leppida igapäevane töökorraldus, et kõik osapooled tunneksid end võimalikult turvaliselt.  Lisaks võib abi ja infot leida:

EHL on  lasteaiaõpetajate toetamiseks  astunud läbivalt mitmeid  olulisi samme::

 • Tänu  EHLi aktiivsele tegevusele saavutati olukord, kus kõik õpetajad saavad eelisjärjekorras vaktsineeritud (sh lasteaiaõpetajad).  Õpetajate vaktsineerimisprotsess käib. See on tähelepanu vääriv samm kogu Eestile, sest näiteks Põhjamaades ei ole õpetajad eelisvaktsineeritute hulgas.
 • Terviseriskide maksimaalseks maandamiseks tegi EHL mitmeid ettepanekuid, kuidas paremini lasteaedasid vajaliku isikukaitsevahenditega varustada ning kuidas vähendada kontake lastevanematega minimaalseks.
 • Eelmisel kevadel, kui  mõned lasteaiad olid suletud, seisis EHL selle eest, et üheski omavalitsuses lasteaiaõpetajate töötasu sulgemise tõttu ei väheneks, mis  oli mitmetes lasteaedades ja koolides reaalne oht. Raskete läbirääkimiste tulemusena erinevates KOV-s saavutati  igal pool palga säilimine.
 • EHLi esimesi prioriteete pandeemia alguses oli kõigile õpetajatele, sh lasteaiatöötajatele isikukaitsevahendite võimaldamine, et tagada eesliinitöötajate jaoks maksimaalselt turvaline töökeskkond ka ootamatus kriisiolukorras.
 • EHL on seisnud ja seisab edaspidigi lasteaiaõpetajate palkade eest. Lasteaiaõpetajate töötasu miinimumiks oleme pärast EHLi poolset aastaid kestnud vägikaika vedamist valitsuse ja KOV-idega saavutanud taseme — lasteaiaõpetaja palk on  vähemalt 90% kooliõpetaja miinimumist.  EHLi  riiklike palgaläbirääkimiste delegatsioonis on alati ka lasteaiaõpetajate esindaja.

Lõpetuseks täname  ka lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse lapsed lasteaedadest koju jätta. Sellega on antud suur panus viiruse leviku tõkestamiseks. Igaühe panus igapäevaste kontaktide vähendamisse aitab võimalikult kiiresti kõigil pöörduda jälle  tagasi tavapärase elurütmi juurde.

 

Üheskoos suudame!

 

Reet Lepp

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige ja lasteaedade esindaja

 

Reemo Voltri

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

EHL-i usaldusisikud suurendavad turvatunnet tööelus

EHL pakub oma liikmetele lisaks erinevatele liikmesoodustustele ja hüvedele ka tööalast abistamist EHL-i usaldusisikute toel. Tänaseks tegutsevad EHL-i usaldusisikud rohkem kui neljasajas haridusasutuses üle Eesti ning toetavad meie ametühingu liikmeid nii headel kui halbadel aegadel.

EHL-i usaldusisik on töötaja, kelle on valinud õetajate esindajaks suhtlemisel tööandjaga ametühingu liikmed. Oma paremad teadmised esindusülesannete täitmiseks saavad usaldusisikud, kui liidu ühed võtmeisikud, EHL-i iga-aastaselt koolitusprogrammist. Samuti lisab ametühingu usaldusisikute tegevusele kaalu ning pädevust erinevad ametühingu ja ametühingu usaldusisiku tegevust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Oma töökoha ametiühingu usaldusisiku leiad üles, kui pöördud enda asutuse ametiühingu poole. Nimekirja EHL-i liikmesliitudest leiab EHL-i kodulehelt.

Erinevad ametiühingu ja ametiühingu usaldusisiku tegevust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused:  ametiühingute seadus. Nii töötajate kui ka ametiühingu usaldusisiku informeerimises ja konsulteerimises osalemise regulatsioon on sätestatud töötajate usaldusisiku seaduses. Kollektiivlepingu sõlmimise ja täitmise õiguslikud alused sätestab kollektiivlepingu seadus.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/. VAATA INSTAGARAMI: https://www.instagram.com/eesti_haridustootajate_liit/ 
KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/