EHL UUDISKIRI: septembrikuu eri!

Tere!

Septembris asub kooliteele hinnanguliselt 150 tuhat last ja noort. Õpetajate arv Eestis on 24 876. Pühendame oma septembrikuu erinumbri kõigile teile – 24 876 õpetajale -, jagades uue kooliaasta eel ideid, kuidas õppeaasta rahulolevalt läbida. Mõtted ja soovitused pärinevad ekspertidelt ja kolleegidelt, kes osalesid augustikuus toimunud suveseminaril “Värske õpetaja vaimulaager”.

 

Head algust!

Eesti Haridustöötajate Liit

 

MIDA TEHA, ET AASTA  ELUTERVELT LÄBIDA

Avatud Meele instituudi koolitaja ja Eesti tuntud haridusuuenduste eestkõneleja Koidu Tani-Jürisoo vestles suvelaagris enesehoiust ning läbipõlemisest. Koidu palus osalejatel oma kogemusi lahti mõtestada ning jagada neid praktiliste oskustena. Kogutud tarkust jagame teilegi:

 • loobuda perfektsionismist;
 • mitte luua liiga suuri illusioone;
 • säilitada lahenduskesksus (igale probleemile ja takistusele on kuskil lahendus);
 • seada miinimumeesmärgid ja nende saavutamist märgata;
 • olla avatud tunnivaatlustele;
 • endale andeks anda, kui kõik ei õnnestu;
 • leida endale mõttekaaslasi koolist ja ka väljastpoolt kooli;
 • leida mentor kogenud õpetaja näol;
 • kasutada õnnestumiste ja ebaõnnestumiste reflekteerimisel õpitud optimistlikku seletusstiili;
 • rutiinid sisse seada, mis aitab tööülesanded lõpuni viia ja neid regulaarselt jälgida;
 • säilitada elus teised rollid, millest jõudu ammutada (sõber, elukaaslane, teatrikülastaja, jalutaja ja paljud teised);
 • leida oma mediteerimise hetked ja viisid;
 • olla aus oma tunnete suhtes;
 • küsida ise tagasisidet;
 • seista enda puhkuse ja vabade päevade eest, vajadusel küsida neid endale ekstra juurde.

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT PAKUB LIIKMETELE JURIIDILIST NÕU 

Muutuvas ajas ja koolisüsteemis tunnetavad õpetajad aina rohkem vajadust mõista uusi olukordi ning leida ka juriidilist abi. Korduma kippuvate küsimuste rubriik on tihtipeale tänamatu, sest elu on mitmepalgeline ning täpselt ühesugust juhtumit tavaliselt pole. Lisaks sellele reageerivad tööandjad sarnaste olukordade tekkimisel erinevalt. Aga mis on esimesed sammud, mida teha, kui on vaja juristilt õigusabi? Selgitab Eesti Haridustöötajate Liidu jurist Külli Kröönström.

 • Kirjuta õigusabi taotlus ise. Kirjelda algusest lõpuni, mis tegelikult toimus. Kes mida ütles, mida tegi, mida kirjutas – ajaliselt kronoloogilises järjekorras. Ainult Sina tead asjas tähendust omavaid asjaolusid. Ära saada juristile mitmete e-kirjade pikka jada.
 • Kasuta taotluses iga isiku ees- ja perekonnanime ning ametikohta. Jurist ei tunne Sinu õppeasutuse töötajaid.
 • Lisa asjassepuutuvad dokumendid. Tavaliselt on juristil adekvaatse õigusabi andmiseks vaja näha töölepingut. Sõltuvalt juhtumist, kas näiteks vastavat direktori käskkirja ja/või lapsevanema kirja või muud kirjalikku dokumenti, mida saab vajadusel taasesitada.
 • Kirjuta alla oma nimi, õppeasutus, maakond, kontakt-meiliaadress ja kontakttelefon, kust ka reaalselt Sinuga ühendust saab.
 • Palun lisa kinnitus, et oled Eesti Haridustöötajate Liidu liige. EHL-i jurist nõustab ainult EHL-i liikmeid. 
 • Kui asjaolud muutuvad, siis palun teata sellest koheselt juristi.
 • Jurist  nõustab meie ametiühingu liikmeid tööõigus-, ametiühingu-, kollektiivlepingu alastes küsimustes. Ametiühingu töö välist õigusabi, nagu näiteks konsultatsioone ostu-müügi, tarbijakaitse, perekonnaõiguse osas EHL-i jurist ei jaga.
 • Sinu  pöördumine on konfidentsiaalne, aga infot kaasuste sisu ja olemuse kohta kasutatakse ilma pöörduja nime ja õppeasutust avalikustamata õppetööks (juristi loengud), õpiku näideteks, õigusnormi kommentaarideks, statistikaks, ülevaadeteks EHL-i infokirjades ning teistel andmekandjatel. Õigusemõistmine on avalik ja toimunud õiguspraktikast teavitamine omab ülekaalukat avalikku huvi.
 • Täpsem info EHL-i liikmete õiguste ja juriidilise abi kohta leiad siit: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikme-eelised/

RAAMATU- JA NUTISOOVITUSI

Vihjeid ekspertide ja kolleegide raamaturiiulitelt ning nutiseadmetest. Mitmedki lugemissoovitused on viinud mõne meie ametikaaslase heade lahendusteni või juhatanud uute avastusteni.

Noored kooli SA on koondanud kokku materjalid, mis on õpetajale abiliseks tema esimestel õpetamise aastatel. Online-aabits on teejuht ja tugi suurepäraseks õpetajaks kasvamisel, sisaldades juhiseid vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks ning harjutamiseks.

 • “Ego is the enemy” Ryan Holiday, 2016. Noor autor, kelle lugusid soovitatakse lugeda  igal mõtlejal ja tegutsejal enne, kui see hävitab Sinu või sulle armsad plaanid või inimesed. Meditatsioon ego olemuse ja ohtude kohta.
 •  “Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele: praktilised põhitõed õpetajatele, hooldajatele ja koolide tugispetsialistidele” Nicola Marshall, 2018. Suunatud inimestele, kes töötavad haridus- ja muudes lastega töötavates valdkondades. Pakub kompaktset ja praktilist lugemist ja teadmisi, kuidas mõista lapse käitumist, reaktsioone ning last läbi kõigi tema väljakutsete aidata.
 • “Südikus. Kirglikkuse ja visaduse jõud” Angela Duckworth, 2017. Raamat sellest, mis juhtub inimese peas siis, kui tagasilöögid tal jalad alt viivad, ning kuidas see – mitte anne ega õnn – kõik paika paneb.
 • Mobiiliäpp tähelepanu- ja meelerahu harjutusteks http://vaikuseminutid.ee/nutiapp/. MTÜ Vaikuseminutid keskendub harjutustele ja programmidele, mis on mõeldud  kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Mobiilirakendus sisaldab harjutusi, mis aitavad keskenduda ja seda igas elusituatsioonis ning soovi korral ka lausa koos teistega. 
 • E-koolitus http://e-ope.koolitus.ee/. Avar keskkond, kus ootamas I ja II kooliaste nutiseadmete kasutamise kohta, lisaks palju arendavat infot ja teste. 
 • Digiõpik http://vosk.eu/.  Pärnu linna koolid on pead kokku pannud ja käed kokku löönud ning alustanud e-õpet toetava digiõpiku loomist, mis on mõeldud õpetajatevahelise teadmiste, tarkuse ja praktiliste kogemuste jagamiseks.


TERVITUSED ALANUD KOOLIAASTAKS KOLLEEGIDELT ÜLE EESTI

Siin on selleaastase “Värske õpetaja vaimulaagri” osalejate mõtted, mida just õpetajaametisse astunu võiks meeles pidada. Südamest tulnud soovitusi värsketelt õpetajatelt ka kõikidele teistele kaasteelistele 🙂

 • tutvu reaalsusega;
 • julgust jääda iseendaks;
 • planeeri aega ja tegevusi täpselt;
 • naudi;
 • võta aega endale;
 • kasuta puhkepause ainult puhkamiseks;
 • rahulikku meelt;
 • enesekindlust ja julgust;
 • võta üks päev korraga;
 • kõik möödub, see on kindel loodus- ja füüsikaseadus.

LIITU MEIEGAKÜSI MEILT ⋅ JÄLGI MEID: kodulehel ja FacebookisTELLI UUDISKIRI

HTM vastus EHL 2. juuni pressiteatele

2. juulil saatis EHL laiali pressiteate, mille sisuks oli mure RES 2035 pärast ning nördimus ministeeriumi ükskõiksusest järgida seadust ja asuda palgaläbirääkimistesse.

Haridus- ja teadusministeeriumi vastust EHL avalikule pöördumisele on võimalik lugeda siit: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeerium-opetajate-ootused-on-oigustatud-kuid-peame-arvestama-riigi-voimekusega?id=86713011

EHL UUDISKIRI: Loe meie esimest uudiskirja!

Tere!

Alates juulikuust hakkab kord kuus ilmuma Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) uudiskiri. Tahame sel moel olla veel rohkem ühenduses õpetajatega, suhelda ajas aktuaalsetel ja värsketele teemadel. Juulis tutvustame riigi eelarvestrateegiat, suvekoole ning võimalusi rahvusvaheliseks kogukonnatööks. Puhkusi meeles pidades, jagab EHL oma liikmetele häid soodustusi. 

EHL liikmena oled esimeste seas, kes uudiskirja lugeda saab. Ole hea, jaga EHL esimest e-teost ka teistele õpetajatele, kes veel EHL seltskonnaga liitunud pole. Soovime jõuda võimalikult paljudeni.

Head lugemist!

Eesti Haridustöötajate Liit

 

EHL ON HARIDUS- JA  TEADUSMINISTEERIUMI PARTNER

EHL eesmärgiks on olla partner nii haridust kui õpetajaid puudutavatel teemadel. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala arengukavade perioodid lõpevad aastal 2020. EHL on alustanud koos ministeeriumiga hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035. 

Terve aasta jooksul toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel neli kohtumist, kus erinevad huvipooled arutlevad haridussüsteemi, õpetajate ning oskuste töörühmas. Juunikuus osales EHL esimees Reemo Voltri hariduse ja oskuste töögrupis. EHL tegevjuht Aleksandr Tiidemann esindas õpetajaskonda õpetajate arutelurühmas. Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele.  Õpetajate töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng. Oskuste töörühm keskendub oskustele ning oskuste paremale kasutamisele. 

Esimese koosviibimise eesmärgiks oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle. Järgmised kohtumised leiavad aset septembris, oktoobris ja vajadusel novembris. Kui sul tekib mõtteid ja ettepanekuid, siis anna nendest teada EHL e-mailil: ehl@ehl.org.ee. EHL lubab omalt poolt kõiki uudiskirja lugejaid EV haridusstrateegia arengutega vahetult ja värskelt kursis hoida.

Kõigil soovijatel on võimalus tutvuda haridusstrateegia 2021–2035 töörühmades kasutatud lähteinfoga statistika ja analüüsid ning ekspertide koostatud visioonidokumentidega. Strateegiaprotsessist saab täpse ülevaate kodulehelt: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035.  

 

EHL ESINDAB EESTI ÕPETAJAID ÜLE MAAILMA

Haridustöötajad moodustavad suure ja kokkuhoidva ülemaailmse kogukonna. EHL-i liikmena kuulud sinna ka sina, kuna EHL kuulub Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse (ETUCE) ja seeläbi ka ülemaailmsesse õpetajate esindusorganisatsiooni nimega Education International (EI).

Ainuüksi Euroopas on ametiühingutesse koondunud enam kui 4,2 miljonit õpetajat. Maailma mastaabis on meid üle 32 miljoni. Eesti õpetajate ja EHL liikmete kaasabil on panustatud ETUCE tegevusse nii psühhosotsiaalsete riskide ennetamise, haridusse investeerimise kui ka sotsiaaldialoogi edendamise projektidesse. Tulemuseks on üle maailma kogutud praktikatel põhinev film, suunised ja juhend kohapealse hariduselu edendamiseks. 

EHL välissekretär Elis Randma esindab Eesti õpetajaid ametiühingute uuendamise projektis, mille lõppedes koostatakse raamistik, mis õpetab, kuidas olla oma riigis atraktiivsem ja tugevam esindusorganisatsioon. Projekt kestab kaks aastat ning tulemas on regionaalsed konverentsid, kus kaardistatakse erinevate riikide kogemuste põhjal nii olemasolevad probleemid kui lahendused. “See ongi koht, kus EHL vajab juba lähiajal tihedamat koostööd, näiteks ideekorje näol meie endi õpetajatega. Kindlasti püüame tulevikus selle nimel usinamalt tööd teha,” avab Randma Eesti õpetajate võimalusi, kel soov kaasa lüüa ka rahvusvahelisel tasandil.  

Eestikeelne kokkuvõte ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsioonist http://www.ei-ie.org/. Ülevaade EHL-i rahvusvahelisest tegevusest: https://ehl.org.ee/liidust/rahvusvahelised-suhted/

Kui sul on soov panustada rahvusvahelise organisatsiooni ETUCE`i tegevusse, kirjuta Elis Randma`le, e-mail: elis.randma@ehl.org.ee.

 

EHL LIIKMETE SUVISED SOODUSTUSED

Puhkuste aeg on pärale jõudnud. EHL jagab oma liikmetele suvepuhkuseks väga sobivaid soodustusi. 

Iluprotseduurid hellitavad sind Forum Ilutoas,  hotellituba on ootamas Park Inn Meriton hotellis, kütust saab soodsalt Olerex`st,  reisi korraldamise teeb lihtsaks Tiit Reisid, sportlikku ajaviidet pakub Aqva Spordikeskus, hoolib ERGO õnnetusjuhtumikindlustus.

Kus ja kuidas saad ennast veel kosutada? Resümee asub EHL kodulehel:  https://ehl.org.ee/lisahuved/.

 

KUTSU OMA KOLLEEGE EHL-ga LIITUMA

EV riigi eelarvestrateegia 2020-2023 on taas tõstnud teravalt  päevakorda õpetajaskonna tuleviku ning palga. Käes on aeg, kus EHL vajab igat õpetajat kaasa mõtlema ja koos lahendusi leidma. 

EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri sõnul on üleskutse tingitud suuresti Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud riigi eelarvestrateegiast aastateks 2020-2023. “Praegune valitsus ei näe ette õpetajate töötasu tõusu järgmiseks neljaks aastaks. Kui tuleval neljal aastal õpetajate töötasu kaugeneb Eesti keskmisest palgast, kukub see õpetajate 2012. aasta palgatasemele. Suureneb oht, kus õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale,” selgitab Voltri olukorda.

EHL juhatuse esimees on teinud ettepaneku EV haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale kohtuda ja alustada uusi palga läbirääkimisi. Voltri sõnul pole kahjuks Haridus- ja Teadusministeerium  tänaseni ametlikku vastust kirjutanud. Samuti pole kinni peetud Eesti Vabariigi kollektiivlepingust tulenevast (paragrahv 76) kohustusest alustada läbirääkimistega seitsme päeva jooksul peale ettepaneku esitamist. “Möödas on üle kuu. Hetkeseisuga saame öelda, et  ettepanekule alustada läbirääkimisi õpetajate olukorra parandamiseks on suuliselt vastanud minister Mailis Reps. Samasisuline kirjalik vastus on alles menetluses. Läbirääkimiste laua taha olukorra parandamiseks me pole jõudnud,” lisas ta.

Väga tahaks loota, et ministeerium mõistab meie mure tõsist tausta ning peab kinni EV seadustest ja kohustustest ning alustab meiega kõnelusi,” selgitab Reemo Voltri häid koostöö tavasid ning kollektiivlepingust tulenevaid põhimõtteid.

Kutsu oma töökaaslased, sõbrad ja tuttavad teistest haridusasutustest meie ühiste toimetamistega ühinema. Et EHL-i sõnum võimalikult paljudeni jõuaks, palume Sul edastada meie pöördumine kõikidele, kel soov kursis olla õpetajaskonda puudutavate teemadega. Liikmeks saab registreeruda siin https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

 

ÕPETAJA SUVEKOOLI VÄLIMÄÄRAJA

Õpetajate Leht on teinud põhjaliku ülevaate suvel toimuvatest suveseminaridest- ja koolidest, kursustest ning koolitusreisidest. Soovitusi jagab ka EHL. 

Harivaid sündmusi toimub väga erinevatel teemadel ja erialadel. Rikkaliku suvekalendri saab avada klikkides Õpetajate Lehe veebilingile http://opleht.ee/2019/05/suvekoolide-valimaaraja-2019/.  

EHL kutsub just kooliõpetaja ametit alustanud või kaks aastat töötanud pedagooge  22.23. augustil Reiu Puhkekeskusesse motivatsiooniseminarile „Värske õpetaja vaimulaager 2019“. Koostöös Alustavat Õpetajat Toetava Kooliga oleme seadnud eesmärgiks luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks õpetajametis. EHL liikmetele on osavõtt tasuta, mitteliikmete osalustasu on 50 eurot. Täpsem info: https://ehl.org.ee/varske-opetaja-vaimulaager/

Samuti kuulub EHL-i soovituste hulka Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia korraldatud Huvitegevuse ja hariduse suvekool 2019 “Kultuurimuutused ja muutuste kultuur”. Toimumisaeg: 13.-15. augustil Viljandis. Täpsem info ja registreerumine:  https://www.kultuur.ut.ee/et/hjsa. Registreerimine lõpeb 7. augustil 2019.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

Alanud on registreerimine VÕV 2019-le!

VÄRSKE ÕPETAJA VAIMULAAGER 2019

22.-23. august 2019

Koht: Reiu Puhkekeskus (Jõekalda tee 13, 86602 Paikuse alev, Pärnu)

Registreerimine: https://forms.gle/3VF6tyyQ4gdJwsjA9

Rohkem infot: https://ehl.org.ee/varske-opetaja-vaimulaager/

Akadeemilised töötajad korraldavad kolmapäeval hoiatusstreigi

UNIVERSITASe eile toimunud laiendatud juhatuse koosolek otsustas korraldada 5. juunil kell 12 tunniajase hoiatusstreigi Tallinnas Riigikogu ees ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees, et toetada oma palgatõusu nõuet ja teadusleppe täitmist valitsuse poolt.

Koosolek kutsuti kokku esmaspäeval pärast uudise ilmumist selle kohta, et valitsus ei kirjutanud riigieelarve strateegiasse teadusleppega võetud kohustust tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKT-st.

UNIVERSITASe juhatuse esimees Vladimir Viies põhjendas streikimise vajadust sellega, et Eesti on Euroopa Liidus teaduse rahastamisel üks viimaseid ning kuna teadust rahastatakse peamiselt projektide kaudu, oleme ühed viimased ka teadusvabaduse osas. „Ka õppejõudude töökoormus ehk üliõpilaste arv ühe õppejõu kohta on Eestis kõige kõrgem ja välistudengite arvu kiire kasv suurendab seda koormust veelgi,“ rõhutas Viies.

Akadeemiliste Ametiühingute eesistuja Triin Roosalu sõnul esitas UNIVERSITAS mai alguses tööandjatele üldtöökokkuleppe projekti, millega soovitakse tõsta ülikoolide töötajate palkasid ning reguleerida paremini nende töötingimusi.

„Läbirääkimised üldtöökokkuleppe osas on nüüd suure küsimärgi all,“ sõnas Roosalu lisades, et mõlemad lepingupooled on arvestanud sellega, et valitsus täidab kokkuleppeid ning endale võetud kohustusi.

„On selge, et ülikoolide töötajad pole praeguse olukorraga sugugi rahul ning nende aktiivsus ja soov enda eest seista on suuremad kui kunagi varem,“ rääkis Roosalu jätkates, et lisaks hoiatusstreigile on plaanis ka teiste aktsioonide korraldamine kuni probleemi lahenemiseni.