EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

26.juuni 2020 kell 10.00 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) selle hooaja viimane ametlik koosolek. Aset leidis juhatuse koosolek, mis ühtlasi kuulutab välja EHL-i töötajate ja liikmete suvepuhkuse. EHL-i juhatuse liikmete tervitustega soovitakse kõikidele ilusat suve. Jätkame augustikuus!

Tallinna Haridustöötajate Ametühingu Liit (THAÜL) ja kutseõppeasutuste esindaja Ulvi Noor tervitab eeskätt kutsekoolide ametiühingu liikmeid ning tunneb eriti head meelt vahetute kohtumiste üle kutsekoolide inimestega: „Rääkisime silmast silma kohtumistel ühistest valukohtadest ja rõõmudest. Jätkame sügisel ning kõige suurem võit oleks sügisel ühise üleriikliku kutseharidusvaldkonna kollektiivlepingu sõlmimine,“ rääkis Noor. EHL-i juhatuse liige kutsub ka uusi liikmeid EHL-i ridadesse astuma: „Oleme ju suurim ja soliidseim haridustöötajaid ühendav organisatsioon,“ lisas Ulvi.

Suvised soovid Karin Klemmeri poolt kõlavad järgmiselt: „Et suvel poleks kordagi vaja kasutada arvutit. Las kõik vana saab soojas merevees maha pestud. Soovin kõigile nii palju päikest, et iga pisemgi patarei saaks täidetud. Ja küll oleks hea, kui mingi ime läbi koroona viirus kaoks,“ tervitab Karin Klemmer. Karin on samuti EHL-i juhatuse ja THAÜL-i liige ning ka üldhariduse valdkonna saadik.

Lasteaedade esindaja ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu (HHL) liikme Reet Lepa read on töisemat laadi, sest lastaiaõpetajate töö ei lõppe ka suvel. „Lapsed vajavad meid päriselt. Peame väga olulist ametit, mis aitab Eestimaa igapäevaelul tavapäraselt toimida igal aastaajal. Soovin lasteaiapersonalile tugevat närvi, et sel keerulisel ajal vastu pidada. Jätkugu jaksu olla mõistev, hooliv ning seejuures ka ise terveks jääda.“

HHL-i liige ja gümnaasiumide esindaja Kersti Kaldmäe tänab kõiki EHL-i liikmeid ning kogu õpetajaskonda, kes tema arvates tänu oma usinusele ja õpihimule uues olukorras hästi hakkama said. „Nüüd on aeg hoog maha võtta ja puhata, imetleda meie Eestimaa kaunist loodust. Kohtume taas sügisel ning lähme veel tugevamate ning ühtsematena edasi,“ lehvitab Kersti.

EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri arvates tõestas kevadine kriis taas Eesi õpetajate ja tugipersonali kõrget taset ning seda ka ootamatutes olukordades. Suvetervituse lõpetuseks lisab ta: „Soovin kõikidele kosutavat suvepuhkust, et sügisel koos EHL-i 30. aastapäeva tähistada ja planeeritud pidustused teoks teha. Ja jätkame ka järgmise aasta palgaläbirääkimistega, väärtustades õpetaja ametit.“

 

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

COVID-19 haaras maailma üllatusena ning puudutas haridussüsteeme kõikjal, sealhulgas ka lasteaedasid. Rahvusvaheline alushariduse (Early Childhood Education, ECE) veebiseminar andis liikmesorganisatsioonidele võimaluse arutada ainulaadsete väljakutsete üle, jagada kogemusi ning strateegiaid lasteaedade taasavamiseks ning alushariduse jätkamiseks peale eriolukorda.

Lasteaiaõpetaja ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Reet Lepp tõi virtuaalselt kohtumiselt välja erinevaid kriisiaja kogemusi ja järeldusi teistest riikidest. Lepa sõnul avati Taani lasteaiad juba pärast lihavõtteid, eesmärgiks vähendada laste stressi. „Töökorraldust jätkati küll mõningaste piirangutega, aga siiski täheldasid Taani kolleegid laste vähemat haigestumist võrreldes tavalise ajaga. Põhjuseks toodi õues veetmise aja pikenemist ning eks ka hügieenitingimustest hoiti rangemalt kinni. Samuti oli lasteaias vähem lapsi,“ selgitas rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel vabakuulajana osalenud Reet Lepp.

Positiivse tulemusena mainis Lepp ka Uus –Meremaal toimunut, kus sarnaselt Eestiga võeti kasutusele erinevad e-platvormid ja online-tunnid. Sarnaselt Eestile on ka seal alushariduse õpetajad kõige madalamalt tasustatud õpetajad. Kriisiolukorras avastati Uus-Meremaal alushariduse väärtus ning lasteaiaõpetajaid on ootamas paremad palgatingimused. Eestis püüab seista lasteaiapersonali õiglasemate töötasude eest EHL.

Nii Kanada kui kaTaani kolleegid pidasid asendamatuks silmast silma hariduse andmist ning oluliseks uue põlvkonna kasvatamist terveteks inimesteks nii vaimselt kui füüsiliselt. Reet Lepp nõustus ametikaaslaste poolt öelduga: „Lapsed on lapsed ja me peame neil lubama lapsed olla. See tähendab, et neid ei sunnita distantsi hoidma. Me ei kasvata põlvkonda, kes üksteist kardab. Õpetame pisipõnne hoopis korralikult käsi pesema,“ võttis Lepp kohtumisel kõlama jäänud mõtted kokku.

 

 

 

EHL jagas kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele Rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel

Eesti Haridustöötajate Liit jagas kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele Rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel

 

Juunis alguses toimus juba kümnendat korda Rahvusvaheline õpetajaameti tippkohtumine International Summit of the Teaching (ISTP). Tänavu jagasid maailma tippriigid hariduses kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele. Kõikide osalevate riikide delegatsioonidesse kuulub haridusminister, ametiühingute juht ning vaatlejad. Sel korral virtuaalselt toimunud kohtumisel esindasid Eesti õpetajate ametühingut Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri ning vaatlejatena EHL-i juhatuse liige Reet Lepp ja välissekretär Elis Cullen.

Virtuaalsel kohtumisel arutleti kuidas on kriis muutnud erinevates riikides haridusministeeriumi ja koolide vahelist dialoogi ja koostööd. Osalejad jagasid kogemusi milliseid uuendusi võiks hariduselus rakendada peale eriolukorra lõppemist. Oluliseks teemaks peeti rasketes olukordades olevate õpilaste toetamist ja abistamist nende haridustee jätkamisel.

ISTP peakorraldaja on Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD. Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon). Tippkohtumise koostööpartneriteks on Educations International (EI. Õpetajate maailmaorganisatsiooni) ja korraldajamaa Haridusministeerium. Eesti sai OECD täisliikmeks 9. detsembril 2010. EHL on olnud OECD ja ISTP tegevustesse kaasatud 2000ndate algusest. Täpsemalt: http://www.oecd.org/ .

EHL-i VIIMANE VIDEOLUGU: Sel korral räägitakse kokkulepetest kinni pidamisest

Tere!
 
Kuna eriolukord lõpeb Vabariigi Valitsuse korraldusel 17. mail 2020, siis avaldame täna Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) viimase õigusabi videokonsultatsiooni. Sel korral räägitakse kokkulepetest kinni pidamisest.

Kõik EHL-i liikmed saavad endiselt tasuta juriidilist tuge. Kirjuta e mailile kylli.kroonstrom@ehl.org.ee. Erinevat infot haridustöötajatele eriolukorra kohta leiab EHL-i kodulehelt uudiste rubriigist ja Facebookist.
 
Kõik videokonsultatsioonid on järelvaadatavad, kliki siia:

8. mai videolugu.
1. mai videolugu.
24. aprilli videolugu.
20. aprilli videolugu.
10. aprilli videolugu.
3. aprilli videolugu.
27. märtsi videolugu.
 

P.S. Õpetajakoomiksi kangelanna koos oma sõpradega tervitab, ilmunud on „Üks õpetaja ühel päeval“ kolmas osa. Autoriks on kunstiõpetaja Kristi Markov.

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

EHL-i EELVIIMANE VIDEOLUGU: Räägitakse töökorraldusest seoses piirangute ja EHL-i õigusabi andmise üldistest põhimõtetest

Tere!

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) eelviimases videoloos räägitakse EHL-i õigusabi andmise üldistest põhimõtetest, konfidentsiaalsusest ja kuidas käituda, kui seoses piirangute vähendamisega tuleb taas haridusasutusse tööle minna.

Kuna eriolukord lõppeb Vabariigi Valitsuse korraldusel 17. mail 2020, siis võime täna öelda, et järgmisel reedel ilmub viimane videokonsultatsioon. Märgutage, millistel teemadel te vajaksite veel nõustamist. Kõik EHL-i liikmed saavad endiselt tasuta õigusabi ka e-maili teel meie juristilt kylli.kroonstrom@ehl.org.ee. Erinevat infot haridustöötajatele eriolukorra kohta leiab EHL-i kodulehelt uudiste rubriigist ja Facebookist.

 

Kõik ilmunud videolood leiad siit:

  1. mai videolugu.
  2. aprilli videolugu.
  3. aprilli videolugu.
  4. aprilli videolugu.
  5. aprilli videolugu.
  6. märtsi videolugu.

 

P.S. Kutsu kõiki liituma Eesti suurima ametühinguga ja esinduslikema õpetajate esindusorganisatsiooniga. Ilmus EHL 30 juubeliaastaks loodud õpetajate koomiksisarja teine osa. EHL edastas Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud põhikooli ja gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta lõpetamise korraldamiseks. EHL jätkab osalemist „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ väljatöötamise töörühmades, EHLi parandusettepanekutega tutvu siin.

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.