EHL-i pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

Kaja Kallas
Reformierakonna esimees

Jüri Ratas
Keskerakonna esimees

Mailis Reps
Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimisdelegatsiooni juht

15/01/2021

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole


Lp tulevase valitsuserakondade juhid ja läbirääkijad!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu nimel. Kogu Eesti rahvas ootab, et riik suudaks kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega väljuda COVID kriisist. Et majandus saaks taas jalule ning edaspidi ka kasvada, peame Eestis kindlasti edaspidi oluliseks pidama meie haridust. Hea haridus saab alguse headest õpetajatest ning nagu läinud aasta ka näitas, on õpetajad asendamatud. Paraku on Eesti õpetajad aga rahvusvahelises võrdluses ühe kõrgema keskmise vanusega ning järelkasv on väga madal. See on eelkõige põhjustatud meie õpetajate palga konkurentsivõimetusest. Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist, kuid töötasu, mida õpetaja saab õpetamise eest, on ca veerandi võrra väiksem kui teistel kõrgharidust eeldavatel töökohtadel riigis keskmiselt.

Enamus parteisid on viimasel kümnendil nimetanud vajadust tõsta õpetajate töötasu (miinimumi) vähemalt 120%-ni riigi keskmisest töötasust, mis oleks ka võrdne kõrgharidusega töötajate keskmisega. Allolevas tabelis oleme välja toonud, kuidas on viimastel aastatel õpetaja töötasu miinimum muutunud võrreldes riigi keskmise palgaga.

 

Aasta

Riigi keskmine palk (€)

Õpetaja töötasu alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)

Õpetaja arvestuslik keskmine töötasu*(€)

Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi keskmisse palka (%)

Õpetaja töötasu alammäära suhe kõrgharidusega töötajate keskmisse palka (%)

2018

1314

1150

87,5

1380

105

72,9

2019

1407

1250

88,8

1500

107

74,0

2020

1437

1315

91,5

1540

107

76,3

2021*

1481

1315

88,8

1540

104

74,0

 

Eesti õpetajad ootavad, et uus valitsus juba koalitsioonilepingus markeeriks hariduse olulisuse ning koostaks konkreetse tegevusplaani, kuidas hoida ära õpetajate ähvardavast puudusest tulenev hariduse kvaliteedi langus. Kutsume üles leidma võimalusi õpetajate töötasu otsustavaks tõusuks, see tähendab juba alates septembrist 2021, tõstes õpetaja töötasu alammäära võrdseks 2021. aasta prognoositava keskmise töötasuga, milleks on 1481 eurot.

Kui tõesti Te ei näe sellist võimalust, siis on alternatiiv panna paika selge plaan nii koalitsioonilepingus kui ka järgmises riigieelarvestrateegias, nähes ette õpetajate töötasu alammäära järk-järgulise tõusu selliselt, et aastaks 2023, mil on järgmised riigikoguvalimised, oleks eesmärk saavutatud ja Eesti hariduse allakäik ennetatud.

 

Aasta

Riigi keskmine palk (€)

Õpetaja töötasu alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)

Tõusu %

Sept. 2021*

1481

1365

92,2

3,8

2022*

1562

1500

96,0

9,9

2023*

1647

1647

100,0

9,8

 

Asjalikku koostöötahet soovides

Reemo Voltri

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

 

EHL-I DETSEMBRIKUU UUDISKIRI

Hea kaasteeline!

Alustame selle aasta viimast uudiskirja jõulutervitustega, aga lisaks tervitustele jagame  ka mitmeid häid uudiseid 🙂

Saadame Sulle häid soove tänaseks, homseks ja edasiseks. Võta pidulik hetk meenutamaks, mis tõi hariduses nii maailma tasemel saavutusi kui ka ootamatuid üllatusi. 

Head küünlaaega ja kohtumisteni!
Eesti Haridustöötajate Liit

 

EHL AVAS INSTAGRAMI KONTO “MINU ÕPETAJA”

EHL  avas oma Instagrami konto “Minu õpetaja”, kus saab kord nädalas lugeda mõne õpetaja loo. Esimene jutustus on pärit Viljandi Kunstikooli ühelt rajajalt Lemmi Paulilt. Lemmi memuaaridest saab väga värvika ettekujutuse, kuidas aastal 2005 ühe Kunstikooli rajamine käis.

EHL-i kommunikatsioonispetsialist Heldi Ruiso loodab, et ettevõtmisest kujuneb omamoodi õpetaja elu kroonika, mis ei jäta puutumata ka Eesti ajaloo kulgu.  “Ajast aega on just kool olnud elu- ja sündmuste südameks nii inimeste isiklikus kui ka suuremas plaanis. Läbi persoonilugude on ka alati põnevam ning lihtsam mõista, mis erinevatel aegadel ühiskonnas või inimestega toimub,” rääkis Ruiso.

Instagrami “Minu õpetaja” esimest lugu loe siit:  https://www.instagram.com/eesti_haridustootajate_liit/

 
EHL ESINDAB EESTI ÕPETAJAID ÜLEMAAILMSE ÕPETAJATE KATUSEORGANISATISOONIS

Taas toimus iga nelja aasta tagant korraldatav European Trade Union Committee for Education (ETUCE) konverents. Virtuaalsel kohtumisel esindasid Eesti õpetajaid EHL, eesotsas EHL-i esimees Reemo Voltri ja välissekretäri Elis Culleniga.

Väga tegusal konverentsil kinnitati Elis Cullen ka eesolevaks neljaks aastaks ETUCE komitee liikmeks Eesti õpetajaskonda esindama. Konverentsist pikemalt saad teada eestikeelsest uudisest EHL-i koduleht: https://bit.ly/3ahObkI. Kokkuvõte kohtumisest asub veebilingil: http://bit.ly/2LuV4EI.

ETUCE on ülemaailmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni Education International Euroopa regionaalne üksus. 
 

EHL: HARIDUSTÖÖTAJATELE KOROONAVAKTSIIN ESMASAAJATE HULGAS

EHL pöördus Vabariigi Valitsuse poole sooviga, et lisaks  riskirühma kuuluvatele ja esmatähtsate teenuste osutajatele arvaks riik esmajärjekorras ka haridustöötajad.

Sel moel aidatakse kaasa kooli- ja lasteaiatöö paremale jätkamisele ja distantsõppe vähendamisele. Pikemalt loe EHL-i  pöördumisest kodulehe uudiste rubriigist: https://bit.ly/3ahObkI
 

EHL-I ETTEPANEKUD RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONILE

EHL-i juht Reemo Voltri ja juhatuse liige Karin Klemmer osalesid Riigikogu kultuurikomisjonis.  Ettevalmistaval kohtumisel valmistati koos teiste õpetajate esindajatega ette  Riigikogu 19. novembri istungit, kus tuli aruteluks olulise tähtsusega riikliku küsimusena “Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala”. 

EHL-i juhi Reemo Voltri sõnul tuleb leida lahendused peamistele murekohtadele –  õpetajate vähesus ja motiveeritus ning ebaõiglane palk. Lahendusteks oleks tema sõnul on õpetajate karjäärimudeli väljatöötamine ning õpetaja keskmise palga võrtsustamine teiste kõrgharidust nõudvate ametikohtade keskmise töötasuga. Põhjalik ülevaade EHL-i ettepanekuteks on kodulehel:http://bit.ly/3aiQUKt:

DETSEMBRIKUU ON ÕNNERIKAS

EHL-i detsembrikuu on ka sünnipäevade rohke 🙂 Tervitame rõõmu tundes Tallinna Haridustöötajate Liidu liiget ja endist esimeest Annemai Annijervi, Hiiumaa Haridustöötajate Liidu esimeest Jüri Gurejevit,  ning EHL-i auliikmeid Helga Lukast ja Evi Veesaart.


 

DETSEMBRIKUU TEISED TÄHTSÜNDMUSED

EHL-i esimees Reemo Voltri arutles koostöist tulevikku ja hariduse probleeme uue haridusministri Jaak Aabiga.  

EHL-i 30. sünnipäeva tähistab erileht nimega Juubelieri

Õpi „EHL-i välkkohtingute“ sarja teisest kohtumisest ekspert Georg Merilo vahendusel läbirääkimisi pidama. 

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

 

EHL-i ettepanekud Riigikogu kultuurikomisjonile õpetajate järelkasvuks ja väärtustamiseks

EHL-i juht Reemo Voltri ja juhatuse liige Karin Klemmer osalesid Riigikogu kultuurikomisjonis.  Ettevalmistaval kohtumisel valmistati koos teiste õpetajate esindajatega ette  Riigikogu 19. novembri istungit, kus tuli aruteluks olulise tähtsusega riikliku küsimusena “Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala”. 

EHL-i juhi Reemo Voltri sõnul tuleb leida lahendused peamistele murekohtadele –  õpetajate vähesus ja motiveeritus ning ebaõiglane palk. Lahendusteks oleks tema sõnul on õpetajate karjäärimudeli väljatöötamine ning õpetaja keskmise palga võrtsustamine teiste kõrgharidust nõudvate ametikohtade keskmise töötasuga. Põhjaliku ülevaate EHL-i ettepanekutest saad pöördumisest: EHL seisukohad õpetajakutse väärtustamise ja järelkasvu teemal kultuurikomisjonile

EHL esindab ka järgneval neljal aastal Eesti õpetajaid ülemaailmse õpetajate katuseorganisatisoonis

Taas toimus iga nelja aasta tagant korraldatav ETUCE konverents. Esmakordselt kogunesid kõik Euroopa regiooni liikmesliidud kokku virtuaalselt. Eesti õpetajaid esindasid väga tegusal kohtumisel Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) eesotsas EHL-i esimees Reemo Voltri ja välissekretäri Elis Culleniga. Elis Cullen kinnitati ka eesolevaks neljaks aastaks ETUCE komitee liikmeks Eesti õpetajaskonda esindama.

ETUCE liikmesorganisatsioonide kohtumisel võeti vastu strateegiaid teemadel, kuidas tegelelda seniste ja eesootavate õpetajaameti väljakutsetega koroonakriisist väljumisel. Konverentsil valiti uus ETUCE president, kelleks sai Larry Flanagan Šotimaa haridusinstituudist. Kohtumisel võeti vastu resolutsioon „Kampaaniad õpetajaameti edendamiseks solidaarsuse, demokraatia, võrdõiguslikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärgil“. Samuti tutvustati ja kinnitati organisatsiooni tööprogramm aastateks 2021-2024 ning käsitleti organisatsiooni siseküsimusi (põhikiri, rahandus, eelarve ja uute komitee liikmete valimine).

Kokkuvõttev info konverentsist: http://bit.ly/2LuV4EI


ETUCE on
(European Trade Union Committee for Education) ülemaailmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni Euroopa regiooni esindaja. EHL on Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE ja seeläbi ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) liige. ETUCE  koondab enda alla 132 üleriiklikku õpetajate ametiühingut 51 riigist Euroopas ja esindab enam kui 11 miljonit õpetajat kõikidel hariduse tasanditel (eel-, alg-, kesk- ja kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus).

 

 

 

Eesti Haridustöötajate Liit avas Instagrami konto “Minu õpetaja”

Eesti Haridustöötajate Liit avas Instagrami konto “Minu õpetaja”

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) avas oma Instagrami konto “Minu õpetaja”, kus saab kord nädalas lugeda ühe õpetaja loo. Esimene jutustus on pärit Viljandi Kunstikooli rajajalt Lemmi Paulilt. Lemmi memuaaridest saab väga värvika ettekujutuse, kuidas aastal 2005 ühe Kunstikooli rajamine käis.

EHL-i kommunikatsioonispetsialist Heldi Ruiso loodab, et ettevõtmisest kujuneb omamoodi õpetaja elu kroonika, mis ei jäta puutumata ka Eesti ajaloo kulgu.  “Ajast aega on just kool olnud elu- ja sündmuste südameks nii inimeste isiklikus kui ka suuremas plaanis. Läbi persoonilugude on ka alati põnevam ning lihtsam mõista, mis erinevatel aegadel ühiskonnas või inimestega toimub,” rääkis Ruiso.

Heldi Ruiso sõnul ei saa “Minu õpetaja” lugemisvara igav olema, sest püütakse avaldada kõige elulisemaid ja humoorikamaid hetki õpetajate elust. Seetõttu on oodatud õpetajad, kellel on mõni ere sündmus või tark kogemus selja taga, andma endast märku e-maili teel heldi.ruiso@ehl.org.ee. “Loodetavasti annab nüüdisaegne suhtluskanal võimaluse kaasa elada koolielu saginale ning mõista paremini õpetajate vastutusrikast rolli,” lisas EHL-i kommunikatsioonispetsialist Heldi Ruiso


Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja teiste haridusalal töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL-i kuulub 17 liikmesliitu. EHL-i eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ja sotsiaalsete  huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International (EI) ja Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE liige.