Ettepanekud Vabariigi Valitsuse algatatud alusharidusseaduse eelnõu (419 SE) kohta

Eesti Haridustöötajate Liit esitas Riigikogu kultuurikomisjonile oma ettepanekud alushariduse seaduse eelnõu kohta järgnevalt:

  1. Eelnõuga nähakse ette, et sõimerühmas ei ole tööl mitte õpetaja, vaid lapsehoidja. EHL näeb siin riski, et töö kvaliteedis võib tulla tagasikäik.
  1. Eelnõuga ei nähta ette, et igas koolieelse õppeasutuse rühma kohta peaks olema vähemat üks tugispetsialist (eripedagoog või logopeed). Arvestades kaasava hariduse põhimõtet alushariduse õppetegevuses, on ühe tugispetsialisti olemasolu iga rühma kohta väga vajalik.
Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks