Märtsikuine koolitus Helsingis

16. märtsil toimus Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt ametiühingu usaldusisikute koolitus teemal “ HHL-i tegevuse tugevdamine Soome Vabariigi haridustöötajate ühenduste näitel“. Koolitus sai teoks tänu Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toetusele projekti „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Juba enne, kui jõudsime Helsingisse, oli töine koosolek laeva konverentsisaalis. Ühiselt arutati ja võeti vastu 2017 a. majandusaasta aruanne. HHL-i juhatuse esimees Kersti Kaldmäe andis ülevaate 2018 a. eelarvest ja plaanidest. Slaidiesitluses toodi välja, protsentuaalselt, kuhu a/ü liikmemaksust laekuv tulu läheb.  Gruppides arutati ja pandi kirja, mis on hetkel hästi ja kuidas veel paremini a/ü liikmemaksust saadavat raha jaotada, et nii väikese- kui ka suure liikmeskonnaga koolid tunneksid ennast võrdsena.

Helsingi haridustöötajate a/ü majas (OAJ esinduses) võeti meid soojalt vastu. Saime oma seminari pidada OAJ juhatuse koosolekute ruumis, mis nägi välja nagu meie Riigikogu töökoosolekute saal. Iga kahe istekoha ees laual oli arvuti, millest oli mugav ettekannet jälgida.

Soomes on õpetaja amet väga väärtustatud, vaid iga 10 soovija saab alustada klassiõpetaja kutse omandamist. 95 % Soome õpetajatest kuulub ametiühingusse. Sealne a/ü organisatsioon on väga tugev ja arvestatav partner nii kohaliku omavalitsuse, kui riigi tasandil. Alates 1991 a. on OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö) ainuke, kes võib riigi tasandil pidada õpetajate töötasudega seotud palgaläbirääkimisi. Kõik reformid ja muudatused, mis puudutavad õpetaja tööd, tehakse alati koos OAJ esindajatega. A/ü alaliit on eraldi alles õpetaja ametit omandavatele noortele ja samuti pensionile siirdunud õpetajatele. Õpetajate Liit on arstide kõrval ainuke, kellel on õnnestunud kokku panna riiklik leping. See saavutati pärast 1984 a. üleriigilist õpetajate streiki.

Veel huvitavaid fakte, mida meiega jagati:

 • 25 % õpetajatest on mehed
 • Õpetajaid on 82 erinevast riigist
 • 10 % õpetajatest teab, kuidas erivajadusega lapsega toimetada
 • Kohustuslikku kooliaega tahetakse pikendada kuni 19 a., kuna koolist väljalangemise protsent on suurenenud
 • Igal direktoril on õpetajaharidus ning ta annab vähemalt 1 ainetunni nädalas
 • Õpetajal ei ole lubatud töö ajal puhkusele minna (sellega kaasneb rahatrahv)
 • Õpetaja võib töötada oma ametikohal kuni 67 a saamiseni, pensioniiga hakkab 60a.
 • Kui kooli väljasõit on pikem, kui koolipäev, siis on õpetajal õigus järgnevatel päevadel need tunnid tagasi saada kokkuleppel direktoriga.
 • a/ü usaldusisiku töökoormus on väiksem, kuna a/ü tööd on palju. Igas koolis on kontaktisik ja mitmete koolide peale on usaldusisik. Usaldusisiku töö on tasustatud.
 • 9 kl. lõpus eksameid ei ole, pannakse hinded
 • Klassikursust kordama ei jäeta. Kui on näha, et mõnes aines on õpilane nõrk, rakendatakse kohe erinevaid tugimeetmeid.
 • E-kooli süsteem on palju erinevaid võimalusi pakkuv. Eriti hea ja ülevaatlik uue õpetaja jaoks. Nt. e- koolis on olemas joonis iga lapse istumiskoha kohta ( nimi ja võimalusel ka pilt), nii on uuel õpetajal hea vaadata, kes tal klassis kohal on. Samuti on e- koolis kirjas kõik õpetaja jaoks oluline info õpilasele osutatavatest tugiteenustest ja erisustest, millega õpetaja peab arvestama konkreetset last õpetades.
 • Väikeklassis on 10 õpilast
 • 1-6 kl. on vahetunnid õues
 • Arenguvestlus kestab 15 minutit
 • Huvialaringid on väljaspool kooli. Koolimaja on valla või linna oma, kohe kui tunnid on läbi, saadetakse lapsed koolimajast välja, sest linnal on kasutus maksimaalselt ära planeeritud. Lapsevanem vastutab, mida laps edasi teeb.

Küsimusi, mida meie õpetajad esitasid oli palju ja info, mis meile jagati oli meie õpetajate jaoks huvitav ja mõtlemapanev. On mille poole püüelda.

Peale koolitust külastasime Pasila raamatukogu, kus oli hetkel üleval näitus 50 eesti ja 50 soome noore mõtetest 100 aastases riigis.

Õhtul laevale jõudes, kui kõht oli täis söödud kogunesime uuesti konverentsisaali, et teha päevast kokkuvõte. Lisaks jagas Kersti erinevaid näpunäiteid, kuidas koolis a/ü usaldusisikuna tegutseda, kuidas oma liikmeid toetada ja kaitsta, kuidas uusi liikmeid juurde saada.

Koolitus oli inspireeriv ja innustav. Aitäh Sulle, Kersti selle organiseerimise eest!

 

Anu Parts

Turba Kool

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks