Postitused autorilt EHL

EHL UUDISKIRI: Võtame aasta kokku

Tere! Aasta 2019 ja kogu meie ühine aastate töö võtab kõige kenamini kokku ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kokkuvõte – Eesti põhiharidus on Euroopas esikohal. Selles valguses on oluline peatuda peagi lõppeva aasta olulistel sündmustel, otsustel ja ettevõtmistel, mille mõjud ulatuvad kaugele ja sügavale ning mõjutavad Eesti head haridust. Meenutagem põhikooli riiklike […]

EHL UUDISKIRI: Hariduselu Pidulikud Toonid

Tere! Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) saadab Õpetajate päeva puhul teele pidulikud tervitused. Kostugu EHL-i õnnitlused suurelt ja kaugelt igasse kooli, klassi ja õpetaja südamesse! EHL püüab hariduse valdkonda arendada nii, et õpetajatel oleks ka kõik teised päevad veelgi rõõmsamad. Jätkame ka teistel põhjustel ülevamates meeleoludes. Kutsume kõiki kaasa elama Aasta Õpetaja konkursi finaalile, Aasta Õpetaja […]

Alushariduse ühenduste ühispöördumine

Täna esitasid alushariduse õpetajaid esindavad ühendused haridus- ja teadusministeeriumile ühispöördumise seoses alushariduse valdkonna õppekava väljatöötamisega. Ühispöördumises kutsusid ühendused ministeeriumi võtma kehtiva KELA riikliku õppekava kaasajastamisel aluseks I, alushariduse valdkonna ekspertide töörühma poolt esitatud muudatusettepanekud koos seletuskirjaga ning loobuma II töörühma dokumendist täielikult.   Pöördumine ja lisad: Ühispöördumine HTM-i poole. 18.11.2019 Lisa 1 – Tagasiside Koolieelse […]

PRESSITEADE, 31. oktoober 2019

Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada   15. oktoobril 2019 toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil ilmnes, et Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), toetab sarnaselt õpetajate aineliitudega ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist. Nimetatud organisatsioonide juhid pidasid vajalikuks seisukohti täpsustada ja ühtlustada ning seetõttu […]

EHL UUDISKIRI: Läbirääkimiste eel!

Tere! 25. septembril kell 14.30 astub Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) Vabariigi Valitsusega läbirääkimiste laua taha. Hinnanguliselt õpib Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel Eesti koolides 150 tuhat last ja noort ning õpetajate arv on 25 400. Need on suured arvud ning hea haridus on  suur väärtus, mille eest EHL seisab. Tänases pöördumises anname veel […]