Entries by EHL

EHL otsib teabejuhti!

Eesti Haridustöötajate Liit otsib oma meeskonda täiskohaga teabejuhti, kelle töö põhieesmärgiks on EHLi kommunikatsioonivaldkonna arendamine ja tegevuste kajastamine.  Peamised tööülesanded: – välis- ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste arendamine ning elluviimine, sh kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamine ning rakendamine; – meediasuhtluse planeerimine ja korraldamine; – digitaalse kommunikatsiooni korraldamine ja haldamine (sh digitaalse uudiskirja koostamine, veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine); – […]

TÄHTIS! EHL 30: juubelikonverents “Üheskoos suudame” on edasi lükatud!

 Hea ametiühingu liige!   Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest oleme otsustanud peatada registreerimise ja lükata meie usaldusisikutele suunatud juubelikonverentsi EHL 30: „Üheskoos suudame“ toimumine edasi. Teie heaolu on meie absoluutne prioriteet, mistõttu peame vajalikuks viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks rakendada kõiki soovituslikke meetmeid. Konverentsi toimumise uued kuupäevad selguvad olukorra normaliseerumisel. Korralise volikogu koosoleku toimumise […]

EHL UUDISKIRI: Võtame aasta kokku

Tere! Aasta 2019 ja kogu meie ühine aastate töö võtab kõige kenamini kokku ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kokkuvõte – Eesti põhiharidus on Euroopas esikohal. Selles valguses on oluline peatuda peagi lõppeva aasta olulistel sündmustel, otsustel ja ettevõtmistel, mille mõjud ulatuvad kaugele ja sügavale ning mõjutavad Eesti head haridust. Meenutagem põhikooli riiklike […]

EHL UUDISKIRI: Hariduselu Pidulikud Toonid

Tere! Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) saadab Õpetajate päeva puhul teele pidulikud tervitused. Kostugu EHL-i õnnitlused suurelt ja kaugelt igasse kooli, klassi ja õpetaja südamesse! EHL püüab hariduse valdkonda arendada nii, et õpetajatel oleks ka kõik teised päevad veelgi rõõmsamad. Jätkame ka teistel põhjustel ülevamates meeleoludes. Kutsume kõiki kaasa elama Aasta Õpetaja konkursi finaalile, Aasta Õpetaja […]

Alushariduse ühenduste ühispöördumine

Täna esitasid alushariduse õpetajaid esindavad ühendused haridus- ja teadusministeeriumile ühispöördumise seoses alushariduse valdkonna õppekava väljatöötamisega. Ühispöördumises kutsusid ühendused ministeeriumi võtma kehtiva KELA riikliku õppekava kaasajastamisel aluseks I, alushariduse valdkonna ekspertide töörühma poolt esitatud muudatusettepanekud koos seletuskirjaga ning loobuma II töörühma dokumendist täielikult.   Pöördumine ja lisad: Ühispöördumine HTM-i poole. 18.11.2019 Lisa 1 – Tagasiside Koolieelse […]