EHL UUDISKIRI: Võtame aasta kokku

Tere!

Aasta 2019 ja kogu meie ühine aastate töö võtab kõige kenamini kokku ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kokkuvõte – Eesti põhiharidus on Euroopas esikohal. Selles valguses on oluline peatuda peagi lõppeva aasta olulistel sündmustel, otsustel ja ettevõtmistel, mille mõjud ulatuvad kaugele ja sügavale ning mõjutavad Eesti head haridust. Meenutagem põhikooli riiklike lõpueksameid, alushariduse valdkonna riikliku õppekava eelnõud, palgaläbirääkimisi. Loe EHL-i uudiskiri lõpuni, jagame kingimõtteid ja kutsume uue ettevõtmisega “Minu õpetaja” ühinema 🙂

Head!

Eesti Haridustöötajate Liit

 

EUROOPAS NUMBER 1 JA MAAILMAS NUMBER 2 RIIK HARIDUSES

2018. aastal tehti üle maailma rohkem kui 70 riigis taaskord PISA test, millega mõõdetakse ja võrreldakse 15 aastaste põhikooliõpilaste õpioskuste taset.  OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes.

Üldarvestuses on Eesti maailmas riikide arvestuses teisel kohal Singapuri järel. PISA 2018 uuringus osales 600 000 15-aastast noort 79 riigist ja majanduspiirkonnast. Eestist osales 5371 noort. Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees ja õpetaja Reemo Voltri: “Edu on saavutatud suuresti tänu eesti õpetajatele, kes teevad oma igapäevast tööd pühendunult. Väga suurt rolli mängivad maailmatasemel hariduses lisaks põhikooliõpetajatele ka lasteaiaõpetajad, kes loovad tugevale põhikooliharidusele väga tugeva alusvundamendi.”

Olemasoleva taseme säilitamiseks peab Voltri oluliseks iga õpetaja arengut ja mõistlikke täiendusi Eesti haridussüsteemis: “Aga iga muudatus peab olema põhjendatud ning toimuma  õpetajaskonda kaasates. Samuti peab Euroopa parima haridusega riigis õpetajad saama konkurentsivõimelist palka ning sellega tegeleb EHL kindlasti uuel aastal edasi.”

Mis on PISA (rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm), miks see tähtis on, kuidas toimub hindamine? Loe lähemalt veebilehest Postimees.ee:  https://leht.postimees.ee/6839593/maie-kitsing-pisaga-maailmakaardile

Ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemustega on võimalik tutvuda siin: https://www.innove.ee/uudis/pisa-2018-eesti-pohiharidus-on-euroopas-esikohal/

 

PÕHIKOOLI RIIKLIKUD LÕPUEKSAMID TULEB SÄILITADA

EHL  toetab koos õpetajate aineliitudega põhikooli lõpueksamite säilitamist. Seisukoht on kujunenud koos pea 30 aineliidu ekspertidega ja EHL-i piirkondlikke esindusliitude seisukohti arvestades.  

EHL osales Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud ümarlaual, kus  kaardistati põhikooli ning gümnaasiumi riiklike lõpueksamite läbiviimise poolt- ja vastuargumente. EHL toetab seisukohti, mille kohaselt peab õppekavade arendamine lähtuma haridusstrateegiast, lõimima erinevaid haridusastmeid ning koolitüüpe, olema läbi viidud teaduspõhiselt, kaasates laiapõhjaliselt õpetajate ühendusi. Välishindamise arendamine peab olema osa õppekavade arendamisest.

EHL-i ning õpetajate ja aineliitude ühispöördumist põhikooli lõpueksamite kohta loe kodulehelt: https://ehl.org.ee/2019/10/31/pressiteade-31-oktoober-2019/

 

ETTEPANEKUD ALUSHARIDUSE VALDKONNA RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOHTA 

Nagu EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri tänases uudiskirjas välja tõi, on Eesti hea hariduse põhjuseks ka lasteaiaõpetajad ning alusharidus. Koos alushariduse õpetajaid esindavate ühenduste ning ekspertidega esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile parandusettepanekud alushariduse uue õppekava (KELA) tööversiooni parandamiseks. 

Ühispöördumises kutsusid ühendused ministeeriumi võtma kehtiva KELA riikliku õppekava kaasajastamisel aluseks esimese alushariduse valdkonna ekspertide töörühma poolt esitatud muudatusettepanekud koos seletuskirjaga ning loobuma teise töörühma dokumendist täielikult.

EHL-i juhatuse liige ja lasteaiaõpetaja Reet Lepa ütlust mööda peab lugu pidama uue õppekava tööversiooni loomisel alushariduse spetsialistide ja valdkonna ekspertide arvamustest. Ühispöördumises pöörati tähelepanu valmiva õppekava õpikäsituse nõrkustele, mis pole kohati demokraatlikke põhimõtteid väärtustava ühiskonna haridustavadele vastavad.  “Alushariduses ei ole võimalik järgida enam uue õpikäsituse põhimõtteid, kus lapsed on ise uurijad ja avastajad, seoste loojad. Õpetaja autonoomia oma tööd korraldada on piiratud. Toimub tagasiminek praegustest suundadest, mida õpetajakoolituses praegu ülikoolid oluliseks peavad ja õpetavad,” selgitab Lepp.

EHL-i liige ja lasteaiaõpetaja Reet Lepp võtab õpetajaskonna mured uue õppekava pärast kokku järgnevalt: “Õppekavas peab säilima kõik see, mis toimib praegu hästi, see peab olema avatud uuele ning väärtustama koostööd õpetaja, lasteasutuse meeskonna, lapse ja pere vahel. Õppekava on mõeldud vanusele 3-7 eluaastat. Alusharidus peab olema võimaldatud edumeelses riigis aga alates sünnist saadik. Nii sünniks Eesti alushariduse parim võimalik uus riiklik õppekava.”

Ülevaade EHL-i ja alushariduse ühenduste muudatusettepanekutest alushariduse eelnõu kohta: https://ehl.org.ee/2019/11/18/alushariduse-uhenduste-uhispoordumine/

 

PARIMATELE ÕPETAJATELE PARIM PALK

Rõõmustame maailma parima hariduse üle, millest on saamas Eesti uus edulugu. Edulugu esitab tõsise väljakutse- kuidas leida järgnevatel aastatel noori õpetajaid juurde, kuna õpetajaskond järjest vananeb. Üheks põhjuseks on õpetajate keskmine palk, mis ei ole konkurentsivõimeline teiste magistrikraadiga spetsialistide keskmise palgaga.

Selle aasta pinevatel palgaläbirääkimistel valitsusega saavutas Eesti suurim õpetajate esindusorganisatsioon ja ametühing olukorra, kus õpetajate töötasu alammäär ei kaugenenud Eesti keskmisest palgast. See tähendab, et aastal 2019 ja 2020 õpetajate olukord ei halvene. “Küll ei ole me veel jõudnud peamise eesmärgini milleks on õpetajaskonna keskmise töötasu tõus samale tasemele, kui seda on teiste Eesti kõrgharidusega spetsialistide keskmine palk. Tegutseme selle nimel, et ka järgnevatel aastatel hoitakse järjepidevust, peetakse kinni põhimõttest tõsta õpetajate palka igal aastal ja seda vajalikus tempos. Soovime saavutada õpetajate keskmiseks sissetulekuks palganumbrit, mis väärtustab igat kõrgharidusega spetsialisti,” selgitab EHL-i esimees Reemo Voltri uue aasta eesmärke.

Olulistest hetkedest läbirääkimiste ajaloost loe EHL-i oktoobrikuu uudiskirjast Hariduselu pidulikud toonid: https://ehl.org.ee/2019/12/18/ehl-uudiskiri-hariduselu-pidulikud-toonid/

 

EHL KUTSUB KÕIKI JAGAMA „MINU ÕPETAJA“ LUGUSID

Eestit on hakatud nimetama maailmas haridusmaaks ja eestlasi haridusrahvaks. Eesti hariduse arengu vastu on väga suur huvi üle maailma. EHL soovib, et ka meie õpetajaskonna igapäevased tunded, mõtted, kujunemised ja märkamised kostuksid aina rohkemate inimesteni. EHL-i uhiuue ettevõtmise raames luuakse Instagrami konto nimega “Minu õpetaja”. Anna märku endast või mõnest põnevast persoonist, kelle saamislugu või mõtted õpetajaametist võiksid inimesi liigutada  heldi.ruiso@ehl.org.ee

EHL-i kommunikatsioonispetsialisti Heldi Ruiso sõnul on koos tegutsedes võimalik jõuda kaugemale ning üksteist mõistes on parem meie õpetajaskonda toetada. “On siis lugeja rollis õpetajad ise, koolidirektor, lapsevanemad, õpilased või riigiametnikud. Soovime Instagrami vahendusel tuua inimesteni lood, mis on ausad ja siirad nii lõbusad, valusad, isiklikud kui ka seiklusi täis. Eesti õpetajad väärivad tähelepanu ja kuulamist,” avab Ruiso tagamaid. EHL-i kommunikatsioonispetsialisti arvates võiks EHL-i algatusest kujuneda sisukas osa Haridus- ja Haridusministeeriumi loodavast Eesti hariduse rahvusvahelise turunduse kontseptsioonist (“Education Nation – for the smartEST people in the world”), mille eesmärgiks on maailmas Eestit hariduse edulugu tutvustada.

 

KINGITUSTENURK

EHL kingib EHL-i liikmetele jätkuvalt erinevaid lisahüvesid. Sõbrapakkumisi teevad MyFitness, Pere Optika, Forum Ilutuba OÜ, Park Inn Meriton hotell, Olerex AS, ERGO õnnetusjuhtumi kindlustus, Tiit-Reisid OÜ. Tore nimekiri avaneb siin: https://ehl.org.ee/lisahuved/

Alates 16. jaanuarist saab end registreerida Digikoristuse päevale. Digitaalse koristuspäeva eesmärk on teha korda oma digielu ning kustutada kogu mittevajalik info, mis on muutunud ajaga prügiks ning võtab nutiseadmetes liigselt ruumi. Ja kas sa teadsid?! Iga päev miljardite rämpskirjade kohaletoimetamine toodab sama palju kasvuhoonegaase kui 3 miljonit autot (viirusetõrje ettevõte Mac 2009. aasta Affee raport). Koristuspäev ise leiab aset 31. jaanuaril 2020. Põneva kingituse kohta loe rohkem Telia kodulehelt: https://koristuspaev.digitark.ee/.

Telli õpetajatetuppa Õpetajate Leht. Eesti ainus õpetajate oma ajaleht. Väljaanne käsitleb haridus- ja sotsiaalküsimusi, pakub haridusjuhtidele ja pedagoogidele tuge igapäevatöös ning osalust väitlustes.. https://tellimine.ee/est/ajalehed/opetajate-leht .

Ühine Eesti Haridustöötajate Liiduga, Eesti ühe suurima õpetajaskonda liitva ning esindava esindusorganisatsiooniga. Uuel aastal peame 30. juubelit. Kui soovid oma kodukandis EHL-ga koos korraldada Juubelituuri, siis kirjuta heldi.ruiso@ehl.org.ee. Täpsest programmist ja kuidas Juubelituuri ellu viime, räägime detailsemalt uuel aastal. Kui soov kaasa mõelda ning tegutseda maailma parimat haridust ja õpetajaskonda  puudutavatel teemadel, siis kliki: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks