Alushariduse ühenduste ühispöördumine

Täna esitasid alushariduse õpetajaid esindavad ühendused haridus- ja teadusministeeriumile ühispöördumise seoses alushariduse valdkonna õppekava väljatöötamisega. Ühispöördumises kutsusid ühendused ministeeriumi võtma kehtiva KELA riikliku õppekava kaasajastamisel aluseks I, alushariduse valdkonna ekspertide töörühma poolt esitatud muudatusettepanekud koos seletuskirjaga ning loobuma II töörühma dokumendist täielikult.

 

Pöördumine ja lisad:

Ühispöördumine HTM-i poole. 18.11.2019

Lisa 1 – Tagasiside Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muudatusettepanekute kohta (ELALi analüüs)

Lisa 2 – Tagasiside Lasteaia riikliku õppekava tööversioonile (ELALi analüüs)

Lisa 3 – Veebiküsitluse kokkuvõte: Tagasiside Lasteaia riikliku õppekava tööversioonile

 

Pöördumisele on alla kirjutanud:

Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Eesti Alushariduse Ühendus
Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid
Eesti Reggio Emilia Ühendus
MTÜ Hea Algus
MTÜ Endla Koostöökogu

Johannes Käisi Selts
Child Initiated Education
Eesti Õpetajate Liit
MTÜ Eesti Avastusõppe Liit
Eesti Eralasteaedade Liit
Pärnu linna ühendused:
Ühendus Õppekasvatuskorraldus
Ühendus Eriõpetus
Ühendus Hea Algus
Ühendus Keel ja kõne
Ühendus Kunst
Ühendus Keskkonnakasvatus
Ühendus Muusika
Ühendus Tervisekasvatus
Ühendus Haridustehnoloogia lasteaias
Lasteaednike Avastusõppe Ühendus
Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
Eesti Klassiõpetajate Liit
Eesti Informaatikaõpetajate Selts
Eesti Matemaatika Selts

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks