JUULIKUU UUDISKIRI: EHL-i valimiste järelkaja ja fotogalerii, uued juhid ja uued arengusuunad

ESINDUSLIKEM ÕPETAJATE ORGANISATSIOON SAI UUED JUHID JA ARENGUSUUNAD
 

28-29. juunil 2021 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) üldkoosolek, kus valiti järgmiseks neljaks aastaks juhatus, volikogu ja revisjonikomisjon, mis määravad oluliselt esinduslikema õpetajate organisatsiooni arengu ning sotsiaaldialoogi ühiskondlikul tasandil mitmeks aastaks. 

28. juunil kinnitatiEHL-i liikmesorganisatsioonide poolt esitatud volikogu kandidaatidest uus volikogu.  Üldkoosolekul valiti ka 7-liikmeline juhatus (sh esimees ja asetäitja) ning 3-liikmeline revisjonikomisjon. Samuti osales sündmusel esmakordselt loodud EHL-i Noortekogu liikmed. 

Noortekogu esindaja Heleriin Paeoja sõnul on nende peamiseks ülesandeks teha noorte õpetajate hääl ühiskonnas kuuldavaks, neid motiveerida ja olla noortele õpetajatale toeks. Pikemat intervjuud noortekogu plaanidest saad vaadata Aktuaalse kaamera uudistest (minut 04.17). 

EHL-i  järgmiste aastate eesmärgiks on olla kõiki haridustöötajaid ühendav organisatsioon ja arvamusliider. Vastutusrikkaks ülesandeks on sotsiaaldialoogi kaudu haridustöötajate huvide esindamine, õiguste eest seismine ning õpetajaameti väärtustamise tagamine ühiskonnas. EHL-i juhatuse esimeheks valitud Reemo Voltri peab selle eesmärgi täitumisel kõige olulisemaks EHL-i  partnerlust haridussektoris. “Tehes  koostööd  nii väljaspool organisatsiooni erinevate partneritega kui ka organisatsioonis sees-  liikmesorganisatsioonide vahel, saavutame õpetaja ameti väärtustamise. Läbi selle aitame kaasa ka väga hea hariduse jätkumisele Eestis,” selgitas Voltri

EHL-i juhtimis- ja esindusorganisatsioon on volikogu, kes kinnitab EHL-i tegevusega seotud olulisemad küsimused. Volikogu uus koosseis järgmiseks neljaks aastaks on: Aavo Jakobsoo (Pärnumaa), Karin Klemmer (Tallinn), Kersti Kaldmäe (Harjumaa), Ene Külanurm (Jõgevamaa), Jüri Gurejev (Hiiumaa), Andero Vaarik (Tallinn),   Külli Nõmmiste (Ida-Virumaa), Eve Tammekänd (Järvamaa), Vera Ryzhkova (Kohtla-Järve), Marju Viitmaa (Läänemaa), Reet Naaris (Lääne-Virumaa), Kersti Lillo (Põlvamaa), Aavo Jakobsoo (Pärnumaa), Margot Sarv (Raplamaa), Signe Stern (Saaremaa), Andero Vaarik (Tallinn), Ingrid Aamisepp (Tallinn), Tiiu Laan (Tartumaa), Sille Allik (Valgamaa), Reemo Voltri (Tartumaa), Rita Kadaja (Viljandimaa), Helle Reiljan (Võrumaa). Volikogu tööd hakkab juhtima Aavo Jakobsoo ning aseesimeheks on Andero Vaarik.

EHL-i juhatuse uue koosseisu esimene tööpäev on augustikuus. Juhatuse liikmeteks valiti volikogu poolt: Helle Reiljan (Võrumaa), Karin Klemmer (Tallinn), Külli Nõmmiste (Ida-Virumaa), Reemo Voltri (Tartumaa), Reet Lepp (Harjumaa), Tiiu Laan (Tartumaa), Ulvi Noor (Tallinn). Reemo Voltri jätkab esimehena, aseesimeheks kinnitati Karin Klemmer. Juhatus organiseerib EHL-i igapäeva tegevusi volikogude vahelisel perioodil. 

Revisjonikomisjonis täidavad ülesandeid: Ene Külanurm, Ülle Karro ja Mari Lepp.

Teisel päeval kohtus EHL-i kui Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerorganisatsiooniga ka minister Liina Kersna. Tema postitust kohtumisest loe siit.  Viimasesse päeva mahtus ka aastateks 2021-2025 EHL-i arengukava kinnitamine ning koolituspäev “Ametiühingu olemus, iseloom ja olulised tervisenäitajad”. Tähtsündmuselt ei puudunud mh õhtused pidulikumad noodid ja bankett elava muusik saatel.

*Üldkogu meeleoluka fotogaleriist saad häid emotsioone sellelt lingilt.

 

EHL-i UUED SUUNAD, UUS ARENGUKAVA 2021-2025 

Üldkoosolekul kinnitati ka EHL-i arengukava aastateks 2021-2025. EHLi missioon on sotsiaaldialoogi kaudu haridustöötajate huvide esindamine, õiguste eest seismine ning õpetajaameti väärtustamise tagamine ühiskonnas. EHLi visiooniks on olla kõiki haridustöötajaid ühendav organisatsioon ja arvamusliider.

Arengukava koostamise protsessi käigus kaardistati organisatsiooni hetkeolukord ja arenguvajadused, mille tulemusel valmis sisehindamise dokument, kus on käsitletud üheksat juhtimisvaldkonda. EHL-i tegevusest kasu saavate huvigruppide (ehk kasusaajate) ning olulisemate tegevuste kaardistamiseks viidi läbi küsitlus kõigi EHL-i lihtliikmete hulgas.

Arengukava uuendamise protsessi juhtis eksperdina Kaidi Holm Juhatuse Kompetentsikeskusest. EHL-i volikogu määras arengukava koostama arengukava töögrupi, kuhu kuulusid Aavo Jakobsoo, Aleksandr Tiidemann, Elis Cullen, Ene Külanurm, Heldi Ruiso, Karin Klemmer, Kersti Kaldmäe, Reemo Voltri, Reet Lepp, Ulvi Noor. Arengukava töögrupp kohtus regulaarselt perioodil jaanuar kuni aprill 2021, kokku 18 korral.

Arengukava kui EHL-i strateegiliste tegevuste dokumenti järgmiseks viieks aastaks saab iga EHL-i liige  lugeda ja oma tegevuste aluseks võtta siit.

 

EHL-i PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED JÄRGMISEKS VIIEKS AASTAKS

 • Osalus – liikmed osalevad aktiivselt organisatsiooni arendamises ja otsustusprotsessides ning EHL on õpetajate katus- ja esindusorganisatsioonina aktiivne osapool haridustöötajate huvide ja vajaduste eest seismisel.
 • Läbipaistvus – organisatsiooni struktuur, toimimine ja tegevuspõhimõtted on liikmetele, sotsiaalpartneritele ja teistele haridushuvilistele selged ja arusaadavad. 
 • Avatus – oleme valmis aruteludeks, ettepanekuteks ja uuendusteks, arvestame arvamuste rohkusega ning võtame vastu ja anname ise konstruktiivset tagasisidet.
 • Mõjusus ja tõhusus – lähtudes organisatsiooni võimekusest, liikmeskonna vajadustest ning organisatsiooni missioonist ja visioonist, on meie tegevus sihipärane ja otstarbekas.
 • Legaalsus ja legitiimsus – lähtume organisatsiooni tegevuses, eesmärkide seadmisel ning nende elluviimisel hea usu põhimõttest ja kehtivast seadusandlusest ning oleme nii liikmete kui ka partnerite silmis usaldusväärne, arusaadav, vajalik ja tunnustatud esindusorganisatsioon ja sotsiaalpartner.

*Peatükk EHL-i uuest arengukavast 2021-2015.

 

EHL ARVUDES 

 • EHL on Eesti suurim õpetajate alg-, üld-, kutse- ja huvihariduse ning teiste haridusalal töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL moodustati 3. aprillil 1990. aastal Eesti haridustöötajate ametiühingute maakonna- ja linnaliitude poolt. 
 • EHL-i moodustavad üle Eesti: 17 liikmesorganisatsiooni (15 maakonna- ja 2 linnaliitu). 17-l liidul on kokku 433 osakonda erinevat tüüpi haridusasutustes.
 • EHL-i väikseimas liidus on 106, suurimas 1632 haridustöötajat. 
 • Üksikliikmeid kuulub EHL-i 6500.
 • Ametiühingu usaldusisikud on olemas 390 osakonnas.
 • EHL-i noorim liige on 21-aastane ja vanima liige on 99 aasta vanune. EHL-i liikmeskonna keskmine eluiga on 53 eluaastat
 • EHL on ka ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International (EI) liige läbi Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE). Ehl.org.ee

 

EHL AVALDAS MEELEOLUKA VIDEOLOO ÕPILASTE JA ÕPETAJATE KOOLIELUST 

EHL-i kogus koostöös Get Shot Films`ga pea aasta jooksul lugusid, mis saadavad lasteaialapsi, õpilasi ja õpetajaid tänasel päeval Eesti eri paigus nende koolielus. Meeleolukat ja siirast läbilõiget koolielust vaata ning jaga siit

Täname õpetajaid: Karl-Henri Käämer, Mikk Mänd, Monika Sülla, Aivo Maalmeister, Ene Uuland, Ülle Pinnonen, Reesi Kuslap, Mati Ruul, Ruth Rappold.

Täname õpilasi: Anett Ariva, Annabell Apri, Stefan Honga, Renate Romantšuk, Sandra Pihlak, Kevin Palmets, Alisa Stoten, Kati Kadarpik.

Täname: Keila Kool, Viimsi Gümnaasium, Ramsi Lasteaed “Taruke”, Tallinna Ehituskool, Heimtali Põhikool.

Täname tootjat: Get Shot Films.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/. VAATA INSTAGARAMI: https://www.instagram.com/eesti_haridustootajate_liit/ 
KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks