EHL eesmärgiks on:

  • edendada oma liikmeliitude vahelist koostööd ning saavutada sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimine ja kindlustamine;
  • teostada haridustöötajate ametiühingulisi õigusi: eelkõige õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi töötasu-, sotsiaal-, töötingimustes;
  • kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja huve kohtus, riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes;
  • edendada ja aktiviseerida haridustöötajate ühistege-vust ning solidaarsustunnet;
  • ühistegevuses teiste riikide ametiühingutega kaitsta kõigi inimeste õigust tööle, haridusele ning sotsiaal-sele turvalisusele.

Lae alla EHL arengukava 2021-2025 (PDF) ja 2021.a. II poolaasta tegevuskava (PDF).

Lae alla EHL arengukava 2017-2020 (PDF)

Lae alla EHL arengu- ja tegevussuunad 2013-2016 (PDF)