EHL jätkab „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ kujundamist

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile parandusettepanekud „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ eelnõu kohta.

 

EHL arvamus haridusvaldkonna arengukava 2020 – 2035 kohta.

Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035.

Seletuskiri_Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035.

Lisad_Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks