Õpetajate ametiühing: õpetajad nõuavad usalduslikke töösuhteid

Eesti Haridustöötajate Liit

PRESSITEADE

28. aprill 2017

G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajad esitasid ministeeriumile umbusaldusavalduse direktor Aarne Saluveeri suhtes uue palga- ja töökorralduse ühepoolse rakendamise järgselt. EHL nõuab ministeeriumilt „Heade kavatsuste kokkuleppest“ kinnipidamist ja kaasa aitamist hea töökeskkonna kujunemisele koolis.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) esitas täna (28.04.17) haridus- ja teadusministeeriumile oma seisukoha ja arupärimise G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis toimuva töötüli osas. Tekkinud töötüli ajendiks on asjaolu, et direktor rakendas ühepoolselt käimasoleva õppeaasta algusest uut palga- ja töökorraldust, mille järgi kasvas õpetaja täistööaja jaoks vajalike kontakttundide arv 22-lt 26-30 tunnini, sealjuures vähenes mitmel juhul töötasu. Eesti Haridustöötajate Liit asus õpetajaid kaitsma ning intensiivsete läbirääkimiste tulemusena jõudis Haridus- ja Teadusministeerium õigele järeldusele, et direktor on rikkunud töölepingu seadust, seda aga vaid väheste läbirääkimiste ehk ebapiisava teavituse osas.

EHL soovib oma pöördumises juhtida ministeeriumi tähelepanu asjaolule, et õpetajad on jäetud selles juhtumis ilma igasuguse kaitseta. „Riik ja riigikooli juhid peavad olema positiivseks eeskujuks mõistlike suhete ja töökorra kehtestamisel. Haridustöötajate 35 tunnine üldtööaeg on fikseeritud Vabariigi määrusega, mille mõistlikule ja heatahtlikule rakendamisele annab suunise tööandjate, sh ministeeriumi esindajatega allkirjastatud „Heade Kavatsuste Kokkulepe“,“ märkis EHL juhatuse esimees Reemo Voltri. Selle kokkuleppe kohaselt eeldatakse, et täistööajaga ametikohal töötava õpetaja 35-tunnise tööaja sees on kuni 24 õppetundi nädalas.

EHL palub oma pöördumises juhtida haridus- ja teadusministeeriumil G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli direktori tähelepanu „Heade kavatsuste kokkuleppele“ ning aidata kaasa hea töökeskkonna kujunemisele nimetatud koolis, sealhulgas füüsiliste ja psüühiliste töökeskkonna ohutegurite tuvastamisele ja maandamisele. Ühtlasi tehakse ettepanek tõstatada arutelu õpetajate töökoormuse reguleerimise osas.

Pöördumine ja „Heade kavatsuste kokkulepe“ on leitavad Eesti Haridustöötajate Liidu kodulehelt.

Lisainfo:

Reemo Voltri, juhatuse esimees, Eesti Haridustöötajate Liit, 510 1797, reemo.voltri@ehl.org.ee

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks