• Üheskoos suudame!

    EHL-i eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine.

Järgmised sündmused

Oct 03

THAÜL usaldusisikute koosolek

3. October kell 15:00 - 17:00
Oct 17

Juhatuse koosolek

17. October kell 14:00 - 17:00
Oct 23

ETUCE komitee koosolek

23. October - 24. October