Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse „10. mai 2018 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu nr 38 „Riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate määramise tingimused ja kord muutmine“ eelnõu“ kohta

Add a Comment