Tartu Maakonna Haü

[/av_heading]

Tiiu Laan

TMHA esimees

tiiu@tamme.tartu.ee

+372 5300 4353

[/av_one_third]

Lii Siim

TMHA tegevjuht

lii@elvag.edu.ee

+372 510 4859

[/av_one_third]

Lagle Prei

Tartu Mart Reiniku Kooli usaldusisik

[/av_one_third]

Jaanus Volk

Mehikoorma Põhikooli usaldusisik

[/av_one_third]

Aive Raud

Ülenurme Lasteaed

[/av_one_third]

Eesmärgid

Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühing moodustati  1990.a. ja ühendab käesoleval ajal 23 organisatsiooni.

TMHA  on vabatahtlik ja iseseisev ametiühing, mille tegevus põhineb demokraatial, vabatahtlikkusel ja iseseisval otsustamisel. Meie eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike,  ühiskondlike, hariduslike, sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine Tartu maakonna kohalikes omavalitsustes, erinevates asutustes ja organisatsioonides ning riiklikul tasandil.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks korraldatakse seminare usaldusisikutele, viiakse läbi küsitlusi haridusasutustes pedagoogide tööks vajalike töötingimuste, palga, töötervishoiu jt küsimuste kohta. Jätkatakse haridustöötajate töötasustamisega seonduvate küsimuste lahendamist.

Dokumendid

Tartu Maakonna HA põhikiri