HTM on asunud ette valmistama seadusemuudatust, mis annaks koolitöötajatele õiguse põhjendatud kahtluse korral ka õpilase kott läbi otsida

8. detsembril 2015.a.-l toimus EHL volikogu ja Soome Õpetajate Ühingu esinduse ühiskoosolek, kus esines ettekandega ka Eesti haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, kes rõhutas, et unarusse on jäänud õpetaja õiguste reguleerimine. Õpetajad ei tea, mis on nende õigused, aga õpilased teavad, et neid pole.

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja Karin Klemmer, kes on ühtlasi ka EHL juhatuse liige, ning THAÜL juhatuse esimees Annemai Annijerv arutasid 24. mail

“Terevisioonis” kuivõrd antud seadusemuudatus õpetaja tööd koolis muudab.

Link järelvaatamisele:

http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/6f425829-76a6-43f8-95bb-47dbafb7813d/mida-arvavad-opetajad-lastele-keelatud-ohtlike-esemete-loetelust

 

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja linnavalitsus leppisid kokku linnapedagoogide palgatõusus

Eile, 10. mail leppisid Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja Tallinna Linnavalitsus kokku linnaeelarvest palka saava pedagoogilise personali palgatõusus 1. septembrist 2016. Tänavu täitub juba 10. aasta, kui pealinna lasteaia- ja kooliõpetajate palgad on võrdsed.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab palgatõus 4724 Tallinna haridustöötajat. „Lasteaia pedagoogide ja tugispetsialistide palk tõuseb 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja-metoodikul 922 eurolt 990 eurole. Õpetaja abide palk tõuseb 480 eurolt 510 eurole,“ ütles Kõlvart. „Linnaeelarvesse on selleks kavandatud 1 167 330 eurot.“

Kõlvart lisas, et mainitud summa on ette nähtud linna eelarvest palka saavate munitsipaallasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna Õpetajate Maja juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgamäärade tõstmiseks.

Haridustöötajate ametiühingu liidu esimehe asetäitja Evi Veesaare sõnul on dialoog ametiühingute ja linnavalitsuse vahel olnud pikaajaline ja alati on jõutud kokkuleppele. „Esmakordselt võrdsustasime lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega enne masu 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud siiani,“ meenutas Evi Veesaar. „Kümne aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot. Nüüdseks on see tõusnud enam kui 500 euro võrra. Töötasu on kasvanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel. Hea meel on ka selle üle, et linnaeelarves on vahendid tagatud ning palgatõus pole pelgalt tühi lubadus.“

Mihhail Kõlvart lisas, et Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal. „Viimati tõusis lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 2015. aasta oktoobris 12 % võrra,“ rääkis Kõlvart. „Seeläbi kasvas lasteaiaõpetajate palgaalammäär 800 eurolt 900-le ning õpetaja abidel 426 eurolt 480-le. Detsembris tõusid ka huvikoolijuhtide ja -pedagoogide ning koolide tugispetsialistide palga alammäärad.“

 

Evi Veesaar
Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit
Esimehe asetäitja
Tel 53304686