Tallinna HL

Tallinna Haridustöötajate Liidu (THL) liikmeskonna moodustavad 100 liikmesorganisatsiooni üle 1600 liikmega, sealhulgas pensionäride koondis HÄRMALÕNG 120 liikmega.

THL-i juhatuse valib üldkoosolek 5 aastaks. THL-i 21.10.2020 üldkoosolekul valiti uus 7-liikmeline juhatus.

Konsultatsioonid:

Aadress: Raekoja plats 14, Tallinn

Kohtumine eelneval kokkuleppel: esimees Andero Vaarik, tel (+372) 506 2601

FB-leht: https://www.facebook.com/TallinnaHaridustootajateLiit/

Sisevõrk:
https://thliit.ee/sisevork

[/av_heading]

Andero Vaarik

THL juhatuse esimees

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi usaldusisik

Mob.: (+372) 506 2601

avaarik@thliit.ee

[/av_one_third]

Ingrid Aamisepp

THL esimehe asetäitja

Tallinna Tehnikagümnaasiumi usaldusisik

iaamisepp@thliit.ee

[/av_one_third]

Karin Klemmer

Tallinna Nõmme Gümnaasium

[/av_one_third]

Ulvi Noor

Tallinna Ehituskooli usaldusisik

[/av_one_third]

Annemai Annijerv

Tallinna Laagna Gümnaasiumi psühholoog

[/av_one_third]

Heli Iljašenko

Merivälja Lasteaia ametiühingu liige

[/av_one_third]

Darja Povalihhina

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi usaldusisik

[/av_one_third]

[/av_heading]

Ester Karjamaa

Pensionäride Koondis Härmalõng

e.karjama@gmail.com

[/av_one_half]

Evi Veesaar

esimehe asetäitja; THL juhatuse esimees aastail 2005–2015

[/av_one_half]

Tallinna HL-i tegevus

Tallinna Haridustöötajate Liidu eesmärk on ühistegevuste kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike, hariduslike ning sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ja kaitsmine. Selleks viiakse läbi ühistegevust koordineerivaid ja liikmeskonna tegevust juhendavaid seminare-õppusi, juriidilisi koolitusi, nõupidamisi ja ümarlaudu aktuaalsetel teemadel.

THL peab läbirääkimisi Tallinna Linnavalitsusega töötasu-, sotsiaal- ja töötingimuste üle. Selle tulemusena on lasteaiaõpetajate töötasu alammäär võrdne üldhariduskoolis töötavatele õpetajatele kehtestatud palga alammääraga. Õpetaja abi töötasu määr on vähemalt 0,5 õpetaja palka. Klassijuhataja tööd tasustatakse Tallinnas kõrgemalt kui vabariigis keskmiselt.

THL kaitseb oma liikmete seaduslikke õigusi kohtus, riigiasutustes ja kohalikus omavalitsuses.
Et meie häält kuuldavamaks teha, on tähtis koolides ja koolieelsetes lasteasutustes sõlmida rohkem kollektiivlepinguid ning liikmeskonda suurendada.

Oma eesmärkide saavutamiseks on meil ka õigus streikida.

Viimati toimus üleriigiline 3-päevane õpetajate streik 7. kuni 9. märtsini 2012. aastal. Streigi tulemusena tõusis 2013. aastal õpetajate palga alammäär ning Tallinna linn tõstis klassijuhatamise lisatasu määra.

Koostöös Tallinna Koolijuhtide Ühendusega sõlmiti 20. märtsil 2014 HEA TAVA KOKKULEPE. Pooled leppisid õpetajate töö väärtustamiseks ja motiveerimiseks kokku ARVESTADA ÕPETAJA TÄISAMETIKOHA KOORMUSEKS 35-tunnise üldtööaja sees KUNI 24 kontakttundi nädalas. Meie kokkuleppe põhjal koostati ja allkirjastati 5. veebruaril 2015 Pärnus ÜLERIIGILINE HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE Haridus- ja Teadusministeeriumi, EHL-i, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpetajate Liidu poolt.

Iga-aastaselt osaletakse ühises heategevusprogrammis MÄRKA JA AITA, mis on mõeldud Tallinna puudust kannatavate laste abistamiseks.

Ühiselt Tallinna Linnavalitsuse ja Haridusametiga tunnustatakse igal aastal linna parimaid õpetajaid rahvusvahelise õpetajate päeva eelsel pidulikul koosviibimisel.

Dokumendid