Põlvamaa HaüL

Põlvamaa HaüL juhatuse koosseis:

 

Kersti Lillo

juhatuse esimees

Vastse-Kuuste Kooli usaldusisik

(+372) 5656 8125

kersti.lillo@gmail.com

Eesmärgid

Põlvamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidu ridadesse kuulub 11 kooli ja liidu ülesandeks on Põlvamaa haridusasutuste töötajate esindamine ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine. Juhtkond saab kaasa rääkida Põlvamaa Aasta Õpetaja valimisel.

Põlvamaa Haü Liitu kuuluvad oma ala spetsialistid, kes usuvad, et koos oma õiguste eest seistes on nad ühtsemad ja tugevamad. Olgu siinkohal õpetuslikuks näiteks lugu isast ja seitsmest pojast:

Isa palus igal pojal tuua üks oks. Sidus need siis kimpu ja käskis kimbu pooleks murda. Poegadel see ei õnnestunud. Isa murdis oksad ühe kaupa pooleks ja lausus: „Nii on ka teiega.“

Üheskoos oleme tugevamad!

Dokumendid