Pärnumaa HaüL

Pärnumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidul on 3-liikmeline juhatus.

Pärnumaa HaüL juhatuse koosseis:

Aavo Jakobsoo

Juhatuse esimees

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi usaldusisik

+372 5563 1502

aavojakobsoo@gmail.com

[/av_one_third]

Erika Jakobson

Pärnumaa HaüL usaldusisik

+372 529 7015

erika.jakobson@gmail.com

[/av_one_third]

Ene-Ly Brenner

Pärnu lasteaed Pöialpoiss usaldusisik

+372 5340 3836

rannaliiv@gmail.com

[/av_one_third]

Eesmärgid

Pärnumaa Haridustöötajate aü Liit on üks meie katusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) asutajaliikmetest. Maakonnaliidu moodustavad 16 aü organisatsiooni (osakonda), neist 5 tegutsevad lasteaedades ja ülejäänud üldhariduskoolides. Pärnu linnas on meil seni vaid 3 osakonda (kahes lasteaias ja täiskasvanute gümnaasiumis). Pärnu linna haridustöötajate liidu EHL-st väljaarvamisega seotud segaduste järel ei ole linna õpetajate huvi ja usaldus Eesti Haridustöötajate Liidu vastu kahjuks taastunud.

Meie põhikirjalistest eesmärkidest tulenevalt oleme peamiselt tegelenud oma liikmete tööalaste huvide ja seaduslike õiguste esindamise ja kaitsmisega, seda nii asutuse siseselt kui ka suheldes kohalike omavalitsustega.

Direktorite ja omavalitsuste juhtidega on peetud peamiselt õpetajate koormust, tööaega ja töötasu puudutavaid läbirääkimisi. Töövaidluste puhul oleme oma liikmeid esindanud nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Vajadusel nõustame liikmeid tööseadusi ja töösuhteid puudutavates küsimustes. Tutvustame ja vahendame oma liikmetele ka kõiki EHL koostööpartnerite sooduspakkumisi.

Meie suurimaks saavutuseks võib pidada asjaolu, et vaatamata kahanevale koolivõrgule ei ole meie liikmete arv kahanenud. Sellegipoolest on meil kindlasti palju kasvuruumi. Olukord, kus haridustöötajate esindusorganisatsioon esindab vaid umbkaudu veerandit haridustöötajaist, ei ole jätkusuutlik ning  jätab meie õpetajaskonna ühiskondlikust teadlikkusest ja missioonitundest kurva pildi.

Sõltub ju õpetajate ja ka hariduse hea käekäik paljuski õpetajaist endist. Üheskoos ühiste eesmärkide nimel tegutsedes oleksime edukamad partnerid nii kohalikele omavalitsustele kui vabariigi valitsusele. Seega – ootame julgeid, tegusaid, oma tööd armastavaid inimesi, kes on valmis panustama sellesse, et koolis/lasteaias oleks hea töökorraldus ja tööpanusele vääriline palk.

Dokumendid