Läänemaa Haridustöötajate Ametiühingute Liidu juhatuse liikmed:

Marju Viitmaa

LHL juhatuse esimees

(+372) 506 5387

viitmaamarju@gmail.com

Marianne Samm

Haapsalu Põhikooli usaldusisik

Signe Saviir

Palivere Põhikooli usaldusisik

Helle Tomingas

Haapsalu Lasteaed Pääsupesa usaldusisik

Ülle Karro

LHAL raamatupidaja

Meie ülesanne ja eesmärk

Liidu ülesanne on haridusasutuste töötajate õiguste ja huvide kaitsmine ning töötajate esindamine; samuti abistamine läbirääkimistel ja kollektiivlepingu sõlmimisel, juristi abi tagamine vaidluste lahendamisel; ning pidev info vahetamine  EHLi ja haridusasutuste vahel. Juhtkond saab kaasa rääkida aasta õpetaja valimisel. Ühiselt Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa Omavalitsuste Liiduga tunnustatakse igal aastal parimaid haridustöötajaid pidulikul koosviibimisel.  Tunneme rõõmu üksteise kordaminekutest.

Peamine eesmärk on säilitada ja suurendada oma liikmeskonda ning sõlmida kollektiivlepingud koolides ja koolieelsetes lasteasutustes. Praegu oleme suutnud hoida oma liikmeskonna stabiilsena.

Läänemaa HAÜL liikmeskonna moodustavad 19 liikmesorganisatsiooni:

Haapsalu Lasteaed Pääsupesa

Haapsalu Linna Algkool

Haapsalu Muusikakool

Haapsalu Põhikool

Haapsalu Viigi Kool

Kullamaa Keskkool

Läänemaa Ühisgümnaasium

Lihula Gümnaasium

Lihula Lasteaed

Noarootsi Gümnaasium

Noarootsi Kool

Noarootsi Kooli lasteaed

Oru Kool

Palivere Põhikool

Ridala Põhikool

Risti Põhikool

Taebla Gümnaasium

Virtsu Kool

Vormsi Põhikool