Järvamaa HL

Järvamaa HL juhatus on kolmeliikmeline:

Eve Tammekänd

Järvamaa HL juhatuse esimees

Türi Kevade Kool

(+372) 5562 0755

vaatamaailma@hot.ee

[/av_one_third]

Ingrid Härma

Sookure Lasteaed (Paide)

[/av_one_third]

Aili Alatsei

Koeru Keskkool

[/av_one_third]

Järvamaa HLi eesmärk on ühistegevuse kaudu  oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ning kaitsmine. Senine tegevus on olnud koordineerida oma liikmesorganisatsioonide (õppeasutuste ametiühingute ehk osakondade) koostööd, esindada ja kaitsta nende huve. Oleme korraldanud oma liikmetele loenguid ja väljaõpet. Meie jaoks on oluline, et viimastel aastatel on liikmeskond püsinud stabiilsena ning juurde on tulnud rohkesti noori liikmeid.

Järvamaa HLi kuulub 175 liiget 13 organisatsioonist. Neist  2 on lasteaia ja 11 kooli ametiühingu organisatsioonid.

Haridustöötajal on kasulik kuuluda Järvamaa HLi ja seeläbi EHLi, sest see tagab:

  • asjakohase info,
  • tööõigusabi,
  • näitab ühiskonnale õpetajate ühtekuuluvust,
  • võimaluse enda ja teiste õiguste eest seista.

Iiri vanasõna ütleb: “Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda”.

ÜHESKOOS SUUDAME!

Dokumendid: