Järvamaa HL juhatus on kolmeliikmeline:

Eve Tammekänd

Järvamaa HL juhatuse esimees

Türi Toimetulekukool

(+372) 5562 0755

vaatamaailma@hot.ee

Ingrid Härma

Sookure Lasteaed (Paide)

Aili Alatsei

Koeru Keskkool

Eesmärgiks on ühistegevuse kaudu  oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ning kaitsmine. Seniseks tegevuseks on koordineerida oma liikmesorganisatsioonide (õppeasutuste ametiühingute ehk osakondade) koostööd, esindada ja kaitsta nende huve. Oleme korraldanud loenguid ja väljaõppeid oma liikmetele. Oluliseks saab pidada, et liikmeskond on püsinud viimased aastad stabiilsena ning juurde on tulnud rohkesti noori liikmeid.

Järvamaa HL-i kuulub 171 liiget 16 organisatsioonist, millest  2 on lasteaia ja 14 kooli ametiühingu organisatsioonid.

Haridustöötajal on kasulik kuuluda Järvamaa HL-i ja seeläbi EHL-i, sest selle kaudu saab:

  • omada infot,
  • juriidilist abi,
  • näidata ühiskonnale õpetajate ühtekuuluvust,
  • seista enda ja teiste eest.

Iiri vanasõna ütleb: “Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda“.

ÜHESKOOS SUUDAME!

Dokumendid: