HAÜ Jõgeva Maakonna Liit

[/av_heading]

Ene Külanurm

juhatuse esimees

(+372) 529 0460

Ene.Kylanurm@gmail.com

[/av_one_third]

Liina Siirak

Mustvee Lasteaed

[/av_one_third]

Eli Äke

Jaan Poska nim Laiuse Põhikool

[/av_one_third]

Eesmärgid:

  1. haridustöötajate huvide ja õiguste kaitsmine;
  2. operatiivne info vahendamine EHLi ja maakonna haridusasutuste vahel (kasutatakse kõiki haridusasutusi hõlmavat maavalitsuse listi);
  3. abi osutamine läbirääkimistel ja kollektiivlepingute sõlmimisel;
  4. juriidiline nõustamine ja liikmete esindamine töövaidluskomisjonis.

Meie jaoks on oluline saavutus see, et oleme vaatamata koolide sulgemisele ja liitmisele suutnud liikmete arvu säilitada.

Ametiühingusse kuulumise põhjust olen ikka selgitanud nii: Inimene kui mõtlev olevus vajab sünnipäraselt kuuluvustunnet, olgu see siis perekond, kodu, riik või ühistegevusele suunatud organisatsioon.

Tehke oma kooliorganisatsioon ja olge koos ametiühingu liikmed! Pidage ühiselt nõu probleemide lahendamise üle ja rõõmustage koos kordaminekute üle! Töölepingu seadus nõuab, et teil oleks usaldusisik. Õpetage sellest tulenevalt tööandjat teiega arvestama.

Dokumendid