HAÜ Jõgeva maakonna Liidu juhatuse koosseis:

Ene Külanurm

juhatuse esimees

(+372) 529 0460

ene@kylan.ee

Laivi Bergmann

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Maret Reinpõld

Lustivere Põhikool

Eesmärgid:

  1. haridustöötajate huvide ja õiguste kaitsmine
  2. operatiivne info vahendamine EHL-i ja haridusasutuste vahel (kasutatakse kõiki haridusasutusi hõlmavat maavalitsuse listi)
  3. abi osutamine läbirääkimistel ja kollektiivlepingute sõlmimisel
  4. juriidiline nõustamine ja liikmete esindamine töövaidluskomisjonis

Olulisem saavutus on vaatamata koolide sulgemisele ja liitmistele liikmete säilitamine

Põhjust, miks ametiühingusse kuuluda olen ikka selgitanud selliselt: Inimene kui mõtlev olevus vajab sünnipäraselt kuuluvustunnet, olgu see siis perekond, kodu, riik või ühistegevusele suunatud organisatsioon.

Tehke oma kooliorganisatsioon ja olge koos ametiühingu liikmed, pidage nõu ühiselt probleemide lahendamise osas ja rõõmustage koos kordaminekute üle! Töölepingu seadus nõuab, et teil oleks usaldusisik, õpetage sellest tulenevalt tööandjat teiega arvestama.

Dokumendid