Harjumaa HL

[/av_heading]

 

Kersti KaldmäeKersti Kaldmäe

HHL juhatuse esimees

Jüri Gümnaasiumi usaldusisik

(+372) 525 3766

harjuhhl@gmail.com

Reet Lepp

Viimsi Lasteaed

reet@laanelinnu.edu.ee

[/av_one_third]

Piret Parve

Loo Keskkool

terip1967@gmail.com

[/av_one_third]

Janika Kuuseoja

Kuusalu Lasteaed Jussike

janica.kuuseoja@gmail.com

[/av_one_third]

Ülle Pinnonen

Viimsi Gümnaasium

ylle.pinnonen@vgm.edu.ee

[/av_one_third]

Evely Leotoots

Keila Lasteaed Vikerkaar

evely.leotoots@gmail.com

[/av_one_third]

Ruth Rappold

Viimsi Gümnaasium

ruth.rappold@vgm.edu.ee

[/av_one_third]

[/av_heading]

Aegviidu Kool
Alavere Põhikool
Anija Valla Lasteaiad
Aruküla Lasteaed Rukkilill
Aruküla Põhikool
Eesti Haridustöötajate Liidu aü
Haabneeme Kool
Järveküla Kool
Jüri Gümnaasium
Kallavere Keskkool
Kehra Gümnaasium
Keila Kool
-Algkoolimaja
-Loodemaja
-Põhjamaja
Keila Lasteaed Vikerkaar
Kernu Põhikool
Kiili Gümnaasium

[/av_one_third]

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
Kolga Kool
Kose Gümnaasium
Kuusalu Keskkool
Kuusalu Lasteaed Jussike
Lagedi Kool
Laulasmaa Kool
Loksa Gümnaasium
Loo Keskkool
Maardu Kunstide Kool
Maardu Lasteaed Sipsik
MLA Viimsi Lasteaed
Neeme Kool
Nissi Põhikool

[/av_one_third]

Oru Põhikool
Püünsi Kool
Raasiku Kool
Randvere Kool
Risti Kool
Ruila Põhikool
Saue Kool
Saue Riigigümnaasium
Turba Kool
Vaida Põhikool
Vihasoo Algkool-Lasteaed
Viimsi Gümnaasium
Viimsi Kool
Vääna Mõisakool

[/av_one_third]

Mis on Harjumaa HL?

Harjumaa HL on organisatsioon, mis on tekkinud töötajate soovil ja algatusel selleks, et töötajate ühisel jõul ja koostöös tööandjaga parandada töötingimusi ning kaitsta töötajate õigusi ja huve. Ametiühingud on sõltumatud tööandjatest, riigiasutustest ning teistest organisatsioonidest. Asutuses on eestkõnelejaks usaldusisik, kelle on valinud oma liikmed ja keda kaitseb EV usaldusisikuseadus.

Harjumaa HL-i tasub kuuluda, sest ametiühing:

 • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi,
 • peab läbirääkimisi tööandjaga palga ja töötingimuste üle,
 • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes,
 • kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil,
 • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga,
 • tagab juristi abi vaidluste lahendamisel,
 • aitab tagada töösuhtekindlust ja suurendada turvatunnet tööelus,
 • loob töökohas ühtekuuluvustunnet,
 • räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel.

Harjumaa Haridustöötajate Liitu kuulub 2022. aasta märtsi seisuga 43 organisatsiooni, millest 8 on lasteaiad. Liikmeid kokku on 721. Arvestades Harjumaal olevate koolide, lasteaedade ja huvikoolide hulka, on see arv väga väike. Eriti, kui mõelda lasteaedu ning huvikoole, kes sõltuvad täiel määral omavalitsustest.
Kui ma küsin endalt, miks ma kuulun õpetajate ametiühingusse, siis esimene vastus on, et see on võimalus muuta õpetajate elu paremaks; kui mitte aktiivselt istudes Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega koos läbirääkimiste laua taga, vaid olles tavaline liige oma haridusasutuse aü organisatsioonis. Sõna “solidaarsus” on see, mis annab meile jõudu ja tugevust hoida päevakajalisena õpetajate olukorda Eestis. Tihti küsitakse, mida ma sellest saan, et kuulun aü-sse. Vastus on see, et saan töömurede korral abi. Ametiühingu liikmena toetad EHL-i palgakõnelustel valitsusega. Mida rohkem meid on, seda mõjukamad me oleme ja kaugemale kõlame.

Miks on oluline, et haridusasutuses oleks ametiühingu-organisatsioon?

Meie tööelu on seotud paljude lepingute ja töökorraldustega. Asutuses oleks kindlasti vaja inimest, kes on pädev ja kellel on õigus osaleda töökorraldusreeglite tegemises ning kes annaks õpetajatest aü liikmetele lepingute sõlmimisel nõu. Usaldusisikul on võimalus oma töös kasutada EHL-i juristi nõu ja abi. Ametiühing on eelkõige organisatsioon, mis seisab õpetajate õiguste eest, mis teeb koostööd haridusasutuse juhtkonna ja omavalitsusega, et õpetajatel oleks hea tööd teha. Ametühingusse kuulumine peaks olema õpetaja jaoks auasi.

Kuidas moodustada oma asutuses aü organisatsiooni

 • Leia vähemalt 5 inimest, kes jagavad sinuga mõtet luua oma asutusse ametühingu osakond.
 • Pöördu Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe poole. Temalt saad täpsemat teavet, kuidas luua osakonda, ja abi. Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe Kersti Kaldmäe kontaktid on järgmised: meiliaadress harjuhhl@gmail.com, tel +372 5253766.
 • Organiseeri ametiühingu osakonna asutamise koosolek.

Koosolekul tuleb:

 • võtta vastu otsus asutada asutuse aü osakond,
 • valida koosoleku juhataja ja protokollija,
 • valida ametühingu usaldusisik,
 • koosolek tuleb protokollida, protokollida kindlasti hääletustulemus ja otsus.
 • Ühe kuu jooksul pead andma tööandjale teada osakonna loomisest ning usaldusisiku ja juhatuse liikmete nimed.
 • Ühe kuu jooksul pead andma kohaliku omavalitsuse raamatupidamisse teada, kellelt tuleb võtta liikmemaksu ja kuhu see üle kanda. Aluseks on liikmete avaldused.

Dokumendid