Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatuse liikmed:

 

Kersti KaldmäeKersti Kaldmäe

HHL juhatuse esimees

Jüri Gümnaasiumi usaldusisik

(+372) 525 3766

harjuhhl@gmail.com

Reet Lepp

Viimsi lasteaed

reet@laanelinnu.edu.ee

Piret Parve

Loo Keskkool

terip1967@gmail.com

Janika Kuuseoja

Kuusalu Lasteaed Jussike

janica.kuuseoja@gmail.com

Ülle Pinnonen

Viimsi Gümnaasium

ylle.pinnonen@vgm.edu.ee

Heli Iljašenko

Keila Lasteaed Vikerkaar

helike61@gmail.com

Ruth Rappold

Viimsi Gümnaasium

ruth.rappold@vgm.edu.ee

Liikmeskond

Aegviidu Kool
Alavere Põhikool
Aruküla Lasteaed Rukkilill
Aruküla Põhikool
Haabneeme Kool
Järveküla Kool
Jüri Gümnaasium
Kallavere Keskkool
Kehra Gümnaasium
Kehra Lasteaed
Keila Kool
Keila Lasteaed Vikerkaar
Kernu Põhikool
Kiili Gümnaasium

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
Kolga Kool
Kose Gümnaasium
Kuusalu Keskkool
Kuusalu Lasteaed Jussike
Lagedi Põhikool
Loksa Gümnaasium
Loo Keskkool
Maardu Gümnaasium
Maardu Kunstide Kool
Maardu Lasteaed Sipsik
Maardu Põhikool
Neeme Kool
Nissi Põhikool

Oru Põhikool
Püünsi Kool
Raasiku Lasteaed Oravake
Randvere Kool
Risti Põhikool
Ruila Põhikool
Saue Gümnaasium
Turba Kool
Vaida Põhikool
Vihasoo Algkool-Lasteaed
Viimsi Gümnaasium
Viimsi Keskkool
Viimsi Lasteaiad
Vääna Mõisakool

Mis on Harjumaa HL?

Harjumaa HL on organisatsioon, mis on tekkinud töötajate soovil ja algatusel selleks, et töötajate ühisel jõul ja koostöös tööandjaga parandada töötingimusi ning kaitsta töötajate õigusi ja huve. Ametiühingud on sõltumatud tööandjatest, riigiasutustest ning teistest organisatsioonidest. Asutuses on eestkõnelejaks usaldusisik, kes on valitud oma liikmete poolt ja keda kaitseb EV usaldusisikuseadus

Harjumaa HL-i tasub kuuluda, sest ametühing:

 • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi,
 • peab läbirääkimisi tööandjaga palga ja töötingimuste osas,
 • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes,
 • kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil,
 • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga,
 • tagab juristi abi vaidluste lahendamisel,
 • aitab tagada töösuhtekindlust ja suurendada turvatunnet tööelus,
 • loob töökohas ühtekuuluvustunnet,
 • räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel.

Harjumaa Haridustöötajate Liitu kuulub 2018. aasta novembri seisuga 41 organisatsiooni, millest 9 on lasteaiad. Liikmeid kokku on 571. Mõeldes Harjumaal olevatele koolidele ja lasteaedadele on see arv väga väike eriti, kui mõelda lasteaedu ning huvikoole, kes sõltuvad täiel määral omavalitsustest. Kui ma küsin endalt miks ma kuulun õpetajate ametühingusse, siis esimeseks vastuseks on, et see on võimalus muuta õpetajate elu paremaks, kui mitte aktiivselt istudes Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega koos läbirääkimiste laua taga vaid olles tavaline liige oma haridusasutuse aü organisatsioonis. Sõna solidaarsus on see, mis annab meile jõudu ja tugevust hoida päevakajalisena õpetajate olukorda Eestis. Tihti küsitakse, mida ma sellest saan, et kuulun aü-sse. Vastuseks on, et abi, kui on tööalased mured. Sa oled toetavaks liikmeks EHL-i palga kõnelustel valitsusega. Mida rohkem meid on, seda mõjusamalt me kõlame.

Miks on oluline, et haridus-asutuses oleks ametühingu-organisatsioon?

Meie tööelu on seotud paljude lepingute ja töökorraldustega. Oleks kindlasti vaja asutuses inimest, kes on pädev ja kellel oleks õigus osaleda töökorraldusreeglite tegemise juures. Kes annaks nõu õpetajatest aü liikmetele lepingute sõlmimisel. Usaldusisikul on võimalus oma töös kasutada EHL-i juristi, kes on alati nõus abistama. Ametühing on eelkõige organisatsioon, mis seisab õpetajate õiguste eest, kes teeb koostööd haridusasutuse juhtkonna ja omavalitsusega, et õpetajatel oleks hea tööd teha. Ametühingusse kuulumine peaks olema õpetajal auasjaks.

Kuidas moodustada aü organisatsiooni oma asutuses

 • Leia vähemalt 5 inimest, kes jagavad Sinuga mõtet luua oma asutusse ametühingu osakond.
 • Pöördu Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe poole. Saad täpsemat teavet kuidas luua osakonda ja abi loomiseks. Kersti Kaldmäe e-mail: harjuhhl@gmail.com või mob +372 5253766
 • Organiseeri ametühingu osakonna asutamisekoosolek.

Koosolekul tuleb:

 • vastu võtta otsus asutada asutuse aü osakond,
 • valida koosoleku juhataja ja protokollija,
 • valida ametühingu usaldusisik,
 • koosolek tuleb protokollida, protokollida kindlasti hääletustulemus ja otsus.
 • Ühe kuu jooksul pead andma tööandjale teada osakonna loomisest ning usaldusisiku ja juhatuse liikmete nimed.
 • Ühe kuu jooksul pead andma teada kohaliku omavalitsuse raamatupidamisse teada, kellelt tuleb võtta liikmemaksu ja kuhu see üle kanda. Aluseks on liikmete avaldused.

Dokumendid