Üldkoosolek on EHL-i kõrgeimaks organiks. Üldkoosoleku olulisimaks pädevuseks on EHL-i põhikirja ja arengukava kinnitamine ja volikogu moodustamine.

Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni, kinnitab eelarve ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimus.

Juhatus organiseerib EHL tegevust volikogude vahelisel perioodil.

Revisjonikomisjon teostab EHL-i asjaajamise ning finantsmajandusliku tegevuse üle kontrolli.