Tulles vastu suurele huvile toetada streigifondi, otsustas EHL volikogu 25. jaanuari koosolekul avada konto nende toetuste vastuvõtmiseks:

EE901010002007359001

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT

“Annetus streigifondi”

Samuti otsustas volikogu, et kuna oleme sunnitud tähtajatut üldhariduse õpetajate streiki jätkama, toetame neid ametiühingu liikmeid, kes järgmisest nädalast jätkavad. Seda siis 50% töötasu alammäära ulatuses.

Meile kirjutavad nii paljud inimesed ja ka teiste elualade esindajad, et pidage vastu, nüüd ei saa alla anda! Nii et teeme endast kõik oleneva ja oleme ühtsed! Kollektiivlepingu arutelu kutse saatis HTM lõpuks välja, ka selle aasta alammäära tõusu lahendamiseks on kõik võimalused olemas! #ühtsusespeitubjõud

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks