Reemo Voltri: Valitsusel on veel võimalus streik ära hoida

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) saatis reedel kõigile koolide ja lasteaedade pidajatele välja seadusega nõutud streigiteate 22. jaanuaril algava tähtajatu haridustöötajate streigi kohta.

Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe ja streigijuhi Reemo Voltri sõnul on aga valitsusel endiselt võimalik streik ära hoida. „Kaja Kallase juhitud valitsus saab minna ajalukku mitte kui maksude tõstja, vaid kui Eesti hariduse väärtustaja“ on Voltri optimistlik. „Lisaeelarvega on täiesti võimalik leida puuduolev rahastus õpetajate palkade tõstmiseks, küsimus on tahtes ja prioriteetide seadmises. Sest see on investeering riigi edusse tulevikus“ rõhutab Voltri.

Haridustöötajate esindaja selgitas, et õpetajad on pakkunud valitsusele välja erinevaid viise, kuidas valimistel rahvale antud ning koalitsioonilepingus kokkulepitud lubadused täidetud saaksid. Kuigi luhtunud palgaläbirääkimised käisid õpetajate töötasu alammäära tõusmise üle, on oluline, et säiliks ka selle seotus lasteaia õpetajate palkadega. Samuti on EHL kindel soov alustada kollektiivlepingu sõlmimiseks läbirääkimisi juba sel aastal, mis hõlmaks ka kutseõppe asutusi.

Probleemi tõsidusele tähelepanu juhtimiseks on välja kuulutatud üleriigiline ja tähtajatu üldhariduskoolide haridustöötajate streik algusega 22. jaanuar 2024. Lähtuvalt EHL poolt TGS Baltics advokaadibüroolt tellitud õiguslikule hinnangule ja EHL juhatuse 05. jaanuari otsusele liituvad lasteaiad ja kutseõppeasutused toetusstreigiga kolmapäeval, 24. jaanuaril. Toetusstreike on võimalik korraldada ka teiste elualade ametiühingutel. Toetusstreik ei ole suunatud oma tööandja vastu vaid toetusstreik tugevdab töötajate ühingu või liidu võimalusi saavutada peastreigi eesmärki.

Streigiga seoses toimub 22.jaanuaril meeleavaldus Tallinnas ja 24. jaanuaril Tartus. Täpsemad detailid edastab EHL peatselt.

“Streigiga saavad lisaks ametiühingu liikmetele seaduse kaitse all liituda kõik üldhariduskoolide õpetajad ning toetusstreigiga lisaks koolide teistele töötajatele ka lasteaedade ja kutseõppeasutuste töötajad üle Eesti. See on see moment kus Hiiumaast Põlvamaani seisame õlg-õla kõrval. Me ei streigi kellegi vastu, vaid kõigi eest, kellel läheb korda hariduse jätkusuutlikus Eestis,” selgitab Reemo Voltri.

Reemo Voltri nentis, et kindlasti tekitab õpetajate hoiatusstreik mitmesajale tuhandele inimesele ebamugavust ning sunnib päevaplaane ümber tegema. Asutuste töökorralduse otsustab asutuse juht, kuid kuna streikijad ei pea töökohal viibima ega tööülesandeid täitma, ei saa tagada sel ajal ka kvaliteetset õpet ega tegevusi.

“Mõneti on see aga eelvaade tulevikku, sest kui valitsus lubab õpetajate palgakriisil jätkuda, siis on tõrked haridussüsteemi töös õpetajate puuduse tõttu varsti igapäevased,” ütles Eesti Haridustöötajate Liidu esimees.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks