Lepitusprotsess kestab ikkagi veel edasi

Ootasime täna riikliku lepitaja otsust, mis siis saab meie palgavaidlusest Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Alustasime ju palgakõnelusi 20. juunil. Kuna ei sisulist kaasamõtlemist ega lahendusi ei tulnud, pöördusime töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole septembris. Oleme pidevalt pakkunud konstruktiivseid lahendusi ja Eesti Haridustöötajate Liidu tõttu pole küll ükski protsess venima jäänud. Küll on aga erinevate (ka demagoogiliste) võtetega protsessi käigus välja tulnud nii HTM kui ka mõned ministrid.

Loodame, et riiklikul lepitajal on siis veel mingi hoob lahenduse leidmiseks. Meile annab jõudu teadmine, kui üksmeelselt on öelnud ettevõtjad, teadlased ja muud ühiskonnategelased: investeering õpetajatesse oleks praegu nr 1 plaan Eesti majanduse päästmiseks. Riigieelarve kinnitamine on kohe ees, see teadmine peaks lõpuks jõudma ka kõigi valitsuste liikmeteni. Õpetajate töötasu konkurentsivõimeliseks tõstmine juba 2024 aastal on üks, aga väga oluline osa haridusse ehk Eesti riigi edukusse investeerimisel.

Kohtumine on kokku lepitud riikliku lepitaja poolt 01.12. kl 08:30. Sest nii sobis ministrile, EHL delegatsioonil jääb vaid leppida selle olukorraga. Loomulikult me jätkame ettevalmistustega, juhul kui on vaja kuulutada välja üleriigiline tähtajatu haridustöötajate tööseisak. Kindlasti on ka poliitilisel tasandil inimesi, kes loodavad, et sellist sammu ette ei (julgeta) võtta. Kuid kui mitte mingit soovi lahendusi leida ja oma valimistel antud lubadusi pidada ei ole, peab sellele järgnema tugev ühiskondlik reageering. Vastutus oma sõnade ja riigi tuleviku eest ei ole midagi, mida kergekäeliselt kõrvale saab heita ja oleme valmis seda valitsejatele meelde tuletama. Raha ei ole Eesti riigil ilmselt kunagi liiga palju, küsimus on prioriteetides.

Hoiame teid edasiste arengutega jooksvalt kursis!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks