Riiklik lepitaja: kõigil haridustöötajatel on reedel täielik õigus streikida, HTM ületab võimupiire

Homme toimub palgaläbirääkimiste osana üle Eesti kõigi haridustöötajate hoiatusstreik, mida Haridus- ja Teadusministeerium üritas takistada. Läbirääkimisi vahendav riiklik lepitaja teatas, et ministeeriumi vastuväited on alusetud ning haridustöötajatel on täielik õigus homme streikida.

Selle nädala alguses saatis Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) koolidele kirja, kus väitis, et tegelikult polevat lepitusmenetlus üldse alanudki ning seetõttu ei tohi õpetajad ega teised haridustöötajad reedel hoiatusstreikida.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) teatas vastuses, et reedese hoiatusstreigi õigus tuleneb otseselt seadusest, see on riiklikule lepitajale korrektselt teatavaks tehtud, temalt vastuväiteid ei ole ja kõik hoiatusstreigiks vajalikud nõuded on täidetud.

Eile võttis sel teemal riikliku lepitaja büroo poolt avalikult sõna ka riikliku lepitaja nõunik Harri Taliga. Vikerraadio saates Uudis+ intervjueeritud Taliga teatas, et hoiatusstreigi tingimused on täidetud ning reedene streik on seaduslik.

“Hoiatusstreigi läbiviimine reedel pole mingilgi moel seadusega vastuolus,” ütles Taliga.

Koolidele saadetud kirja täiendanud HTM-i pressiteates öeldi: “Ministeerium on antud küsimuses oma õigusliku hinnangu andnud ning sellest tulenevalt ei ole streigi korraldamiseks käesoleval ajahetkel õiguslikku alust.”

Riikliku lepitaja nõunik kommenteeris ka seda, kellel on voli sel moel streigile õiguslikku hinnangut anda. “Eesti õiguses annab streigi seaduslikkusele hinnangu ainult kohus – keegi teine seda hinnata ei saa,” ütles Taliga.

“Rõhutada tuleb ka veel seda, et alusetu või meelevaldne on väide, et hoiatusstreik on seotud lepitusmenetlusega. Seda ei tule seadusest mitte kuskilt välja. Hoiatusstreiki tavaliselt ongi ametiühingud kasutanud pigem läbirääkimiste ajal tööandjale või tööandjate ühendusele teatud surve avaldamiseks,” ütles Taliga.

Homme toimub kl 14 Tartus kohtumine haridustöötajate, valitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajate vahel. Homse streigi juhi, EHL-i esimehe Reemo Voltri sõnul loodavad haridustöötajad, et valitsus võtab nende pakutud kompromissivariante tõsiselt ning on orienteeritud lahenduste leidmisele.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks