Õpetajad kohtuvad palgakriisi lahendamiseks täna peaministriga

Täna kohtuvad Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri ja peaminister Kaja Kallas, et otsida võimalusi õpetajate palga normaliseerimiseks ja õpetajate töölt lahkumise peatamiseks. Ettevõtjad ja koolijuhid on hiljuti rõhutanud, et kui õpetajate töötasu kiiresti ei tõuse, on ohus nii Eesti majandus kui eestikeelsele haridusele üleminek.

Täna kell 10.30 kohtuvad Stenbocki majas Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri ja peaminister Kaja Kallas. Kohtumine on osa läbirääkimistest õpetajate ja valitsuse vahel, et leida lahendus madalast töötasust tulenevale õpetajate töölt lahkumisele, ülekoormusele ja järelkasvu puudusele.

Reemo Voltri sõnul on kurvastav, et õpetajate palgaküsimus, kus koalitsioonierakonnad olid valimisdebattides täiesti üksmeelel, on nüüdseks jõudnud õpetajate hoiatusstreigini.

“Kevadel sõlmitud koalitsioonileping vastab Eesti õpetajate ootusele ning adresseerib õigesti palkade konkurentsivõime vajalikust. Aga siis hakkas valitsus andma märku, et plaanis on kokkulepet murda, lausa külmutada palgad aastateks. See on tekitanud õpetajate enamuses arvamuse, et enam ei aita muu, kui streik,” selgitas Voltri.

“Siiski väga loodame, et jõuame mõistliku kompromissini. Küsimuse on valitsuse prioriteetides,” lisas EHL-i esimees. Läbirääkimistel on haridustöötajate poolt järgnevad ettepanekud:

–             Õpetajate palkade alammäära tõstmist 2024 aastal vähemalt 8%

–             Kollektiivlepingu sõlmimine järgnevaks neljaks aastaks, mis tagab iga-aastase palga alammäära tõusu

–             Alushariduse õpetajate palkade seotuse säilimine alammääraga ning selleks vajaliku lisarahastuse tagamine KOV-le

Hiljuti on Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit ja ka näiteks Bolti kaasasutaja Martin Villig toonud välja, et õpetajatesse ja haridusse investeerimine oleks Eestile vajalik majanduspoliitiline otsus, mis aitaks kaasa eestimaalaste jõukuse kasvule.

Eesti Koolijuhtide Ühendus teatas oktoobris, et haritud ja kogenud õpetajate töölt lahkumine on omandanud viimase paari aastaga katastroofilised mõõtmed ja eestikeelsele haridusele üleminekut ähvardab õpetajate puudusel läbikukkumine.

Reedel, 10. novembril,  toimub kl 14 Tartus järgmine kohtumine riikliku lepitaja vahendusel palgatüli lahendamiseks haridus- ja teadusministeeriumi, EHL ja Eesti Linna ja Valdade Liidu vahel.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate ning teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamisel. EHL esindab õpetajaid töötasu alastel läbirääkimistel Eesti Vabariigi valitsusega.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks