„Seiske enda eest!“  – õpetajate toetajad nõudsid täna valitsuselt sõnapidamist ja õpetajate palga tõstmist

Ettevõtjad, ametiliidud ja õpilasesindused nõudsid valitsuselt kokkulepetest kinnipidamist ning õpetajate palga toomist teiste kõrgharitud töötajatega võrdseks. Kõnedes toodi välja, et jätkuv õpetajate kriis ohustab kõiki eluvaldkondi majandusest julgeolekuni.

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juht Reemo Voltri ütles õpetajate toetajate Toompeal toimunud meeleavaldust kommenteerides, et selline toetajate žest kindlasti annab õpetajatele palgaläbirääkimisteks jõudu juurde. Riikliku lepitaja vahendatud protsess jätkub juba lähinädalatel, mil toimub kolmepoolne kohtumine haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega.

“Päris palju on räägitud õpetajate streigist, aga see pole ju eesmärk omaette. Soovime lihtsalt, et kevadel kokkulepitust kinni peetaks ja võrdse sammuga nelja aasta jooksul jõuaks õpetajate palk teiste tipp-spetsialistide tasemele. Kogu ühiskonna vundamenti ei ole tark lammutada, nii ei püsi üksi maja püsti. Õpetaja amet on üks maailma ägedamatest ja olulisematest, riik peaks ka sellest lõpuks aru saama” ütles Voltri.

Õpetajate palgaettepanekutele on avalikult toetust avaldanud mitmed ühendused, organisatsioonid ja kutsekojad. Toompeale kogunesid täna õpilasesinduste, akadeemiliste ametiühingute, koolijuhtide, lastevanemate, lastaednike, päästjate, raudteelaste ja inseneride organisatsioonide esindajad.

“Praegusel kursil jätkates on meil paari aasta pärast katastroofiline targa tööjõu puudus nii inseneerias kui IT-s. See aga tähendab ekspordi kukkumist ja uut majanduskriisi. Samas kui praegu julgelt õpetajatesse investeerimine oleks vähemalt sama suur tegu kui omal ajal tiigrihüpe,” ütles Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige Enn Kerner.

“Harimata rahvas on iseendale ohtlik ega suuda ka välistele ohtudele vastu seista. Eestis on tulesurmasid ja muid õnnetusi kriitiliselt palju ning suurteks kriisideks ei ole me ühiskonnana valmis. Õpetajatel on igasuguse julgeoleku tagamisel keskne roll,” selgitas Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop.

Ainukese koalitsioonierakonna esindajana palus meeleavaldusel sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Peep Peterson: “Alati, kui sotsid on valitsuses olnud, on õpetajate palk tõusnud. Ja peab tõusma mõistlikult palju ka juba järgmisel aastal. Seiske enda eest ja teadke, et teiega on ka sotsiaaldemokraatide enamus,” ütles Peterson.

Eesti Haridustöötajate Liit tänab kõiki liitlasi ja juba on ka mitmed uued organisatsioonid oma toetusest meile teada andnud. Suhtleme nendega aktiivselt ja hea meel on tõdeda, et õpetajate olukord ning mured on väga laias ühiskonnaspektris mõistmist leidnud. Ja kui muu ei aita ning on vaja streikida, seisame üksteisega õlg-õla kõrval!

Ühtsuses peitub jõud!

Fotod: https://kativisnap.pic-time.com/-261023/gallery

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks