Riiklik lepitaja kohtub 16. oktoobril Haridus- ja Teadusminsiteeriumi delegatsiooniga ning 18. oktoobril EHL esindusega

Riiklik lepitaja kohtub 16. oktoobril Haridus- ja Teadusminsiteeriumi delegatsiooniga ning 18. oktoobril EHL esindusega, seejärel toob riiklik lepitaja osapooled kokku ühise laua taha. EHL-poolne lootus on, et lepitusprotsessi käigus on võimalik jõuda osapooli rahuldavate lahendusteni. EHL jääb õpetajate palga alammäära tõstmise juurde, praegu lubatud 1,77% ei ole kindlasti piisav. Töötasu on ja jääb üheks oluliseks osaks õpetajaskonna kvaliteedi hoidmisel ning järelkasvu tagamisel.

Kuigi fookuses on õpetajate palgad aastaks 2024, vaatame loomulikult laiemat pilti ja seisame selle eest, et töötasu osas toimuks lähiaastatel siiski ka koalitsioonilepingus sätestatud tõus ehk et õpetaja töötasu alammäär oleks vähemalt võrdne Eesti keskmise palgaga. Samuti et säiliks seotus alushariduse õpetajate palkadega.

Kui aga lepitusprotsess tulemusi ei too, oleme lähtuvalt kollektiivse töötüli lahendamise seadusest valmis oma õiguste eest seisma alustades tööseisakut ehk streiki.

Samal teemal sai räägitud täna ka Tre Raadio uues haridussaates “Tulevik algab täna” ▶️https://rapla.treraadio.ee/kordus/11729/opetajate-streik-ja-koolikiusamine

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks